nieuws

Nanotechnologie nog niet rijp voor productie

bouwbreed Premium

De nanotechnologie is nog niet productierijp. Onderzoeker Erwin Kessels van de TU Eindhoven wil de kloof overbruggen tussen laboratoriumfase en industriële productie. Doorontwikkeling zou kunnen leiden tot zonnepanelen met een hoger rendement.

De onderzoeker noemt als voorbeeld koolstof nanobuisjes die geschikt zijn voor diverse elektronische toepassingen. “Dat is in onderzoek al vaak aangetoond. Maar de productie van buisjes met de juiste eigenschappen wordt nog niet beheerst. Vaak maakt men een groot aantal en selecteert men juist die ene die voldoet. Voor onderzoeksdoeleinden volstaat dat, maar voor industriële productie zeker niet. Die stap, van het produceren van een demoversie naar het industrieel en betrouwbaar produceren, vergt nog heel veel onderzoek.”
Het werk van Kessels, verbonden aan de faculteit Technische Natuurkunde, spitst zich toe op het aanbrengen van ultradunne lagen; lagen met een dikte van enkele atomen. Tot nu toe worden in de micro-elektronica volledig dekkende lagen gelegd, waarna er microscopisch kleine patronen uit worden geëtst. De 36-jarige onderzoeker wil proberen deze nanostructuren direct aan te brengen, zonder etsen. Bovendien wil hij de materiaaleigenschappen op atomaire schaal beter beheersen, zodat producten optimaal functioneren. “Dat zou kunnen leiden tot zonnepanelen met een hoger rendement.”
Kessels is een van de 31 zogeheten Vici-winnnaars. Zij krijgen een subsidie van 1,5 miljoen euro, verdeeld over vijf jaar, van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Reageer op dit artikel