nieuws

Ministerloos departement wacht op witte rook: wordt het Eurlings?

bouwbreed

Het ministerie van VROM is relatief zwaar getroffen door de val van het kabinet. Het departement werd geleid door twee ministers van PvdA-huize. Met het vertrek van de ministers Cramer (ruimte) en Van der Laan (wonen) gaan alle lopende plannen en projecten in de ijskast.

Door het krokusreces hadden veel ambtenaren van het ministerie van VROM toch
al een weekje vrij. Maar de maandag na de val is het nog eens extra rustig.
Niemand weet welke zaken nog moeten worden afgehandeld of stopgezet. Zonder
bewindspersonen die knopen doorhakken, is het moeilijk werken. Meest populaire
bezigheid lijkt het afsluiten van weddenschappen op wie Cramer en Van der Laan
gaan opvolgen. Waar op andere ministeries soms nog een staatssecretaris kan
doorschuiven naar de post van minister – zoals Jan Kees de Jager
hoogstwaarschijnlijk Wouter Bos zal opvolgen op Financiën – of het werk van een
vertrekkende staatssecretaris er tijdelijk door een minster kan worden
bijgedaan, is het departement van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer sinds afgelopen vrijdagnacht volstrekt stuurloos. Inmiddels wordt
druk gespeculeerd wie de portefeuilles kan overnemen. Ingewijden melden dat
minister Eurlings (verkeer) het meeste kans maakt om Cramers werk over te nemen.
Gezien de raakvlakken tussen ruimtelijk beleid en verkeer niet ondenkbeeldig, al
zingt ook de naam van minister van der Hoeven (economische zaken) rond als het
om ruimte en milieu gaat. Voor Van der Laans portefeuille (wonen) is een
opvolger lastiger. Al blijken er in de kantine van VROM weddenschappen op
minister Rouvoet te zijn afgesloten.

Reageer op dit artikel