nieuws

Megaprojecten: doen of niet?

bouwbreed

Een voormalig VVD-wethouder die een motie van wantrouwen steunt tegen de kostenoverschrijding van haar eigen Rotterdamse ‘blunderput’

Opnieuw een oud VVD-wethouder, nu een die tiert tegen de aanbevelingen van de
onderzoekscommissie Noord-Zuidlijn. “Er moet een besluitvormingsprotocol unieke
complexe pro-jecten komen, met een checklist voor onderwerpen die expliciete
aandacht vragen. Een checklist! Besturen door afvinken. Alsof je zo alle
risico’s kunt vermijden. Een checklist is voor bange bestuurders.” En dan
tenslotte een bestuurder van buiten die een doorbraak bereikt rond de Zuidas.
Hoe? Door het weer een overheidsproject te maken. En door te knippen en te
faseren. Door een ingewikkelde gebiedsontwikkeling in pps dus te versimpelen.
Vervolgens lezen we dan in dezelfde weekendkranten dat de directeur Zuidas
optimistisch is. Er heerst verdeeldheid. Sommigen in gemeenteland willen
eigenlijk geen grote projecten meer. De kosten vallen tegen. Het duurt altijd
langer. En er gaat tijdens het proces van alles mis. Deze
achteruitkijkspiegeldenkers hebben natuurlijk altijd gelijk. Maar tegelijkertijd
moeten we verder, zeggen de vormgevers aan de toekomst. Er moet een nieuw
cultureel complex komen in Den Haag met een theaterzaal, concertzaal en
conservatorium. En dat komt er alleen maar als we creatief rekenen. Als we dat
met te weinig geld voor een vaste prijs willen, dan komt het er niet. Er komen
straks nieuwe colleges in de gemeenten. Wat moeten die nu? Zelf
verantwoordelijkheid nemen. Goed publiek opdrachtgeverschap organiseren.
Projecten simpel en overzichtelijk maken. En vooral, de gemeenteraad telkens
uitleggen dat de praktijk weerbarstiger is dan de checklist. Laat overigens
onverlet dat een jaarlijkse audit op het project noodzakelijk is.

Lenny Vulperhorst
Adviseur Andersson Elffers Felix
Utrecht

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels