nieuws

Laila Driessen: ‘Wieringerrandmeer geen Blauwestad’

bouwbreed Premium

De Bloemendalerpolder en het Wieringerrandmeer, het zijn slechts twee van de veel meer Noord-Hollandse gebiedsontwikkelingen waar gedeputeerde Laila Driessen zich mee bezighoudt.

“Demografische veranderingen zoals in de kop van Noord-Holland vragen om
actie”, aldus Driessen die in juli 2009 tot het ambt van gedeputeerde werd
geroepen. “Eén van de antwoorden daarop is het Wieringerrandmeer, waar wonen,
recreatie en waterhuishouding hand in hand moeten gaan.” Een vergelijking met de
Blauwe Stad in Groningen gaat volgens haar niet op. “Het Wieringerrandmeer ligt
50 minuten rijden van Amsterdam. IJsselmeer en Waddenzee liggen bij wijze van
spreken op een steenworp afstand. De combinatie wonen en recreatie geven
voldoende draagvlak voor voorzieningen. Nu verdwijnt bijvoorbeeld de middelbare
school in Wieringen al. Als we niets doen gaat het draagvlak van de
voorzieningen op termijn achteruit.”

Zorgvuldig

De gedeputeerde ruimtelijke ordening (“de mooiste portefeuille, want je hebt
overal mee te maken”) is niet van plan grootschalig te beginnen. “We pakken de
zaak zorgvuldig aan. Door kleinschalig te beginnen creëer je draagvlak. Mensen
krijgen een beeld van hoe het Wieringerrandmeer eruit komt te zien, zonder dat
het onoverzichtelijk wordt. Maar het gaat ook om een visie voor de langere
termijn. Voor boeren die in het plangebied willen wonen, kijken we naar
eerlijke, individuele oplossingen. Ik ga voor maatwerk aan de keukentafel”,
aldus Driessen. Het is slechts een klein onderdeel van haar portefeuille.
Momenteel is zij druk doende met de structuurvisie 2040. Een van de
uitgangspunten daarin is verdichting: “Hoogwaardige, compacte en duurzame
steden, omringd door aantrekkelijk recreatief groen”, staat in de
structuurvisie. Driessen: “Dat betekent echter niet dat ik het buitengebied op
slot doe. Wel stel ik voorwaarden op waaraan voldaan moet worden. Eerst moeten
nut en noodzaak worden aangetoond. Daarna dient te worden getoetst of het niet
binnen het bestaand bebouwd gebied valt in te passen. Pas dan kunnen we kijken
wat er verder mogelijk is. In elk geval moet het cultuurhistorisch goed zijn in
te passen.” Ook in de metropoolregio Amsterdam moeten nog veel woningen
bijkomen. De taakstelling is 210.000 woningen tot 2040, waarvan overigens een
deel in Flevoland en in Utrecht. In Noord-Holland Noord gaat het om 25.000
woningen tot 2020 en 35.000 woningen tot 2040. “Dat zijn dezelfde afspraken als
in het streekplan voor deze regio stonden. Voor 80 procent van de woningen is de
plancapaciteit er dus al”, geeft de gedeputeerde aan. Voor Schiphol, ook een
onderdeel van haar taken, heeft ze inmiddels al een ruimtelijke reservering
gemaakt voor een tweede terminal. Voor een parallelle Kaagbaan is dat niet
gedaan. Het Rijk is nu aan zet. Maar die baan komt er alleen maar als een andere
baan dichtgaat”, zegt ze resoluut. “Een baan erbij is een baan eraf.” Het idee
om Schiphol naar zee te laten verhuizen waardoor een hoop ruimte vrijkomt in het
zuiden van de provincie, vindt ze wel interessant, maar voorbarig. “Er is nog
wel heel wat onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar de vervoersmogelijkheden naar
een eiland in zee.”

Woningbouw

Over een aantal grootschalige woningbouwlocaties moeten nog de laatste
eindjes worden afgehecht, zoals de Bloemendalerpolder, een locatie voor maximaal
3000 woningen. “We moeten daar snelheid houden. Ik besef wel dat het momenteel
voor ontwikkelaars geen goede tijden zijn. Daarom ben ik ook zo tevreden met het
resultaat dat we met de private partijen in de Bloemendalerpolder hebben
bereikt.” Uiteraard heeft ze nog veel meer wensen. Zo moeten de kustplaatsen
worden versterkt, een oost-westverbinding mist nog en de verdediging tegen water
inclusief waterberging moet beter. “Waar het mij bij al die zaken vooral om
gaat, is een integrale benadering. Zo krijg je door woningbouw weer nieuwe
mogelijkheden, terwijl waterberging weer recreatie kan ondersteunen. Die kansen
moet je zien en benutten”, vindt ze.

Reageer op dit artikel