nieuws

Kijk je ogen uit: praktische info voor deelnemers

bouwbreed

Voor de vijfde keer organiseert Bouwend Nederland samen met de aangesloten bouw- en infrabedrijven de Dag van de Bouw. Dit jaar gaan op zaterdag 5 juni op veel plaatsen de bouwhekken open voor publiek. Leden van Bouwend Nederland kunnen zich inschrijven met een project en zo meewerken aan imagoverbetering van de bouw. De deadline voor inschrijving is 1 april.
De dag van de bouw is te volgen via

Imagoverbetering en maatschappelijke betekenis
Het doel van de Dag van de Bouw is het Nederlandse publiek te laten kennismaken
met de bouw door het openstellen van bouwlocaties. We kiezen bewust voor een
zaterdag, omdat dan de meeste mensen in de gelegenheid zijn om een bouw- of
infraproject te bezoeken. Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Dag van
de Bouw is het toelichten van de maatschappelijke betekenis van de bouw. De bouw
heeft met alle onderdelen van onze samenleving te maken: wonen, werken,
recreëren, mobiliteit en natuur. Het is belangrijk dat de betekenis van onze
sector bekend is en op waarde wordt geschat, juist in deze economisch, zware
tijden. Transparantie, openheid, vakmanschap en betrouwbaarheid zijn daarbij
sleutelwoorden. Vorig jaar waren circa 240 projecten opengesteld en deze trokken
in totaal meer dan 115.000 bezoekers: een nieuw record!. Elk jaar groeit het
evenement in aantallen projecten en bezoekers en zien we dat de deelnemende
bedrijven over het algemeen zeer tevreden zijn over hun resultaten. Dit hangt
natuurlijk samen met de door hen gestelde doelen en behaalde resultaten.

Wanneer is het interessant voor u om deel te nemen aan de Dag van de
Bouw?

Een bouwlocatie openstellen voor het grote publiek kost tijd, geld en energie.
Maar het kan u ook veel opleveren. Het is voor u interessant om deel te nemen
als u:

Hoe ondersteunt Bouwend Nederland u?
Bouwend Nederland neemt de landelijke publiciteit voor haar rekening.
Er komt een TV- commercial op SBS6, Veronica en Net5 en op een aantal websites
zoals dagjeuit.nl. De publiekswebsite www.dagvandebouw.nl is vanaf begin
februari in de lucht met alle projecten. In de Telegraaf en Spits verschijnt een
bijlage van 8 pagina’s. Er is veel free publicity in landelijke
(publieks-)bladen, kranten, nieuwswebsites, radio en TV. U wordt ondersteund
door Bouwend Nederland met promotiematerialen, downloads via de website, een
voorlichtingsbijeenkomst in de regio en praktische informatie, adviezen en tips.
Op de website www.dagvandebouw.nl/deelnemers treft u binnenkort meer informatie
aan en u ontvangt als deelnemer een uitgebreide handleiding met een checklist
voor de openstelling. U kunt zich via het deelnameformulier op de website
aanmelden tot 1 april. Dit formulier kunt u faxen, e-mailen en per post
versturen. U ontvangt dan van ons een bevestiging van inschrijving.

Campagnebeeld: Kijk je ogen uit!
De Dag van de Bouw maakt onderdeel uit van de imagocampagne ‘De Bouw maakt het’.
Deze campagne is een draaggolf-campagne en heeft tot doel om de sector vooral
zichtbaarder te maken. Dag van de Bouw heeft elk jaar een nieuw campagnebeeld.
Dit jaar hebben we als slogan ‘Kijk je ogen uit’ met een dame die omhoog kijkt
en een helm draagt met opschrift Dag van de Bouw 5 juni. Dit campagnebeeld komt
op alle uitingen van de Dag van de Bouw terug. Bouwend Nederland, bouwbedrijven
en samenwerkingsorganisaties maken gebruik van dit campagnebeeld.

Samenwerkingspartners
Een van de meeste belangrijk factoren voor het slagen van de open dag is de
betrokkenheid van de opdrachtgever. Er zijn projecten waar de opdrachtgever
initiatiefnemer is voor deelname. Je bent dan als bouwbedrijf vrijwel zeker van
ondersteuning en enthousiasme en vaak samen optrekken. Op het gebied van de
organisatie en communicatie van de Dag van de Bouw moet veel geregeld worden.
Hele praktische zaken als ontvangst bezoekers, eventueel catering,
rondleidingen, afval, toiletten, bewegwijzering, maar ook ingewikkelde zaken als
vergunningen, veiligheid, publiciteit. Het is dan handig om de taken te
verdelen. Ieder kan doen waar hij/zij goed in is en vele handen maken licht
werk. Vanwege deze succesfactor heeft Bouwend Nederland contact gezocht met
organisaties aan de kant van de opdrachtgever om te kijken of zij een
stimulerende invloed kunnen hebben. Voor 2010 werkt Bouwend Nederland in het
kader van de Dag van de Bouw samen met: projectorganisatie Noord/Zuidlijn
Gemeente Amsterdam, Bouwputtenfestival Gemeente Rotterdam, Prorail, Vakgroep
Restauratie, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Nederlandse Vereniging van
Bouwondernemers en Neprom. Zij zullen op drie gebieden ondersteuning bieden:
werving van projecten, meehelpen met de organisatie op projectniveau en de
publiciteit.

Voorlichtingsbijeenkomst regio’s

Vorig jaar is gestart met in alle regio’s een of meerdere
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten wordt dieper
in gegaan op de organisatorische en communicatieve aspecten van de Dag van de
Bouw. De deelnemers aan de Dag van de Bouw ontvangen rond 8/10 april een
uitnodiging van de betreffende regio. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn gepland
op: Regio Noord: Ontbijtsessie op 26 april van 8 tot 9.30 uur in het Infrahuis
Groningen Regio Oost: Ontbijtsessies op 20 april en 22 april van 8 tot 9.30 uur
in regiokantoor Apeldoorn Regio Randstad Noord: 23 april van 12.00 tot 13.30 uur
regiokantoor Amsterdam Regio Randstad Zuid: 29 april van 8 tot 9.30 uur in het
Bouwhuis Zoetermeer Regio Zuid: 21 april van 8 tot 9.30 uur in Hotel Gilze-Rije
Contactpersonen in de regio: In elke regio van Bouwend Nederland is ook een
contactpersoon van de Dag van de Bouw actief. Ook bij hen kunt u met vragen
terecht, met name als het gaat om meer specifiek regionale punten. Regio Noord:
Sjoerd de Wind, telefoon 050 – 52 40 414 Regio Oost: Martine Schuijer, telefoon
055 – 3 68 68 68Regio Randstad Noord: Emily Dopper, telefoon 020 – 57 56 700
Regio Randstad Zuid: Marjan Brinkman, telefoon 070 – 31 55 166 Regio Zuid:
Yvonne van Zijl, telefoon 013 – 53 50 510 Voor meer informatie: Afdeling
communicatie, telefoon 079 – 3 252 188, e-mail:dagvandebouw@bouwendnederland.nl.

1. Uw doelen kunnen zijn:

2. Wanneer is een project geschikt?

3. Punten om rekening mee te houden:

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels