nieuws

Jonge garde zoekt naar MTV-manier van werken

bouwbreed Premium

Jonge garde zoekt naar MTV-manier van werken

Hevolution. Zo luidt de naam van de netwerkorganisatie die jonge managers van adviesbureau Hevo uit Den Bosch vijf jaar geleden hebben opgericht. De jonge garde van het bureau, dat adviseert op het gebied van onder meer bouwmanagement en vastgoed, voelde zich niet happy op de door ouderen gedomineerde netwerkborrels. Een goede reden om een alternatieve club op te zetten.

Hoe doorbreken we het old-boys netwerk? Die vraag werd vijf jaar geleden
actueel binnen Hevo. Door onder meer traineeships groeide het aantal jonge
medewerkers gestaag. En al snel bleek dat de traditionele netwerkborrels niet
waren besteed aan de groeiende groep ‘jonge honden’. “Waardoor zowel voor de
beginnende professionals als voor de oudgedienden kansen bleven liggen”, vertelt
Bart Manders, organisator van Hevolution. Jonge professionals ondervinden vaak
een psychologische drempel als ze willen deelnemen aan bijeenkomsten waaraan
vooral oudere collega’s deelnemen, constateert Manders. “Verder dan een beetje
meeknikken met de oude garde komt de jonge generatie niet. Zij hebben het gevoel
hun ei niet kwijt te kunnen in de formele old-boy-networksetting.” De gevolgen
laten zich raden. Nieuwkomers mijden bedrijfsborrels en lopen zo contacten mis
die ze in hun werk juist goed kunnen gebruiken. Ook voor ouderen is dat een
gemiste kans. Manders: “Het ontbreekt de old-boys-netwerken meestal aan verse
input. Aansluiting en contact met high potentials, die onbevangen out-of-the-box
kunnen denken, ontbreekt. Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal.” En dat maakt
het noodzakelijk dat er netwerkmogelijkheden komen waartoe de nieuwkomers zich
wel voelen aangetrokken. Die moeten dan niet op dezelfde leest zijn geschoeid
als de bestaande netwerkactiviteiten. “Om de nieuwe generatie werknemers te
interesseren voor dit soort activiteiten is het noodzakelijk om een informele en
ongedwongen sfeer te creëren en deze te koppelen aan een inspirerende
bijeenkomst. Je kunt bijvoorbeeld op een MTV-achtige manier een actueel probleem
snel en to the point onder de aandacht brengen.”

Hevolution

Met dat doel voor ogen ging binnen Hevo een initiatiefgroep aan de slag en
richtte Hevolution op. Een netwerkorganisatie die zich in eerste instantie
richtte op hoogopgeleide medewerkers van Hevo tot 35 jaar. Nadat deze club op de
rails was gezet, werd besloten om zich ook te gaan richten op jonge collega’s
van buiten het adviesbureau maar die wel betrokken zijn bij de bouw. “We
belegden een bijeenkomst en vroegen aan iedere Hevo-collega een kennis mee te
nemen van buiten het bedrijf.” Het plan werkte perfect. Tientallen jonge
professionals van buiten de organisatie kwamen zo het Hevo-netwerk binnen.
Inmiddels telt Hevolution zo’n 200 leden. “Hevolutionairen”, lacht Manders.
“Negentig procent daarvan komt van buiten Hevo en een kwart daarvan zelfs van
buiten de bouw. Ze zijn via via bij ons binnengekomen. Een van onze
bijeenkomsten trok meer dan honderd bezoekers. En dat zegt natuurlijk veel over
de belangstelling voor ons initiatief.” Het enorme netwerk maakt het werken veel
gemakkelijker. “Het is vooralsnog niet zo dat onze leden geregeld van baan
verwisselen dankzij Hevolution en dat is ook niet ons primaire doel. Ons netwerk
maakt het veel eenvoudiger om aan informatie te komen over allerhande zaken die
spelen binnen ons vakgebied. Doordat we elkaar kennen, is een telefoontje snel
gepleegd. Zonder netwerk zou dat veel moeilijker zijn.”

Reageer op dit artikel