nieuws

In Randstad huizen op bedrijventerrein

bouwbreed

In de zuidvleugel van de Randstad krijgt 320 hectare bedrijventerrein de bestemming woningbouw

Dat blijkt uit informatie van de kamer van Koophandel Rotterdam (KvK). De KvK
baseert zich op bouwplannen van gemeenten als Zuidplas, Alblasserdam en
Ridderkerk, en op de structuurvisie van de provincie Zuid-Holland. Volgens de
organisatie propageren onder meer deze gemeenten in het gebied wonen in het
groen en op kades. Ridderkerk bijvoorbeeld heeft plannen om het buitendijkse
bedrijventerrein Maasoever-Oost een woonbestemming te geven. Volgens de KvK is
woningbouw voor de gemeenten financieel aantrekkelijker dan het ontwikkelen van
bedrijventerreinen. Verder signaleert de Kamer van Koophandel dat in diverse
plaatsen in het gebied plannen bestaan om bedrijventerreinen een lichtere
milieubestemming te geven. Dan verrijzen er bijvoorbeeld kantoren of
bouwmarkten. Dit heeft te maken met nabijgelegen woningen. Zo wil Papendrecht op
een deel van het bedrijventerrein Oosteind minder industrie omdat in de omgeving
woonwijken zijn ontwikkeld. De plannen voor woningbouw hebben een keerzijde,
laat Ursul Schaap, woordvoerder van de KvK Rotterdam, weten. De bouw van huizen
vormt een ernstige belemmering voor de verdere ontwikkeling van het
bedrijfsleven. Vooral bedrijven in de zwaardere milieucategorie, waaronder
bouwbedrijven, kunnen hierdoor in problemen raken. Als voorbeeld noemt de KvK
aannemersbedrijf Hazebroek en Tamerus Wegenbouw, in Zuidplas. Zij dreigen in de
knel te komen doordat in hun omgeving huizen staan gepland. De aan- en afvoer
van materialen kan, vreest de KvK, leiden tot klachten van bewoners. Doordat
kades niet langer beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven komen er minder aan-
en afvoer mogelijkheden. “Ondernemers trekken naar elders en daardoor verdwijnt
veel werkgelegenheid uit de regio. Veel gemeenten onderschatten dat”, meent
Schaap. Gemeenten moeten een keuze maken voor woningbouw of voor handhaven van
bedrijventerreinen, vindt hij.

Reageer op dit artikel