nieuws

Hulp fiscus voor energiebesparing onvoldoende

bouwbreed

De fiscus komt particulieren die investeren in hernieuwbare energievoorzieningen nog niet echt tegemoet. Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investerings Aftrek (EIA); huishoudens niet. Dat is jammer, zei voorzitter Marcel Engels van Uneto-VNI op de installatievakbeurs VSK in de Utrechtse Jaarbeurs. Zo blijven naar zijn mening kansen onbenut.

Corporaties bijvoorbeeld kunnen hun investeringen in duurzame energie
verrekenen via de EIA. Particulieren hebben die mogelijkheid niet. Dat zou wel
moeten, vindt Engels. Daarvan profiteert naar zijn mening vooral de bestaande
bouw van energiesparende technieken. De bestaande bouw wordt volgens de
Uneto-VNI-voorzitter steeds belangrijker voor de orderportefeuille van de
installateur. De bouw en daarmee de installatiebranche lijden nog steeds onder
de financiële crisis. “Met het afnemen van het aantal nieuwbouwwoningen wordt de
markt kleiner.” Voor het restant zijn hernieuwbare energie en duurzaamheid nog
niet erg gevraagd, constateert Engels. “De markt is aarzelend.” Het is naar zijn
ervaring telkens weer een strijd om bij opdrachtgevers duurzame technieken
ingevoerd te krijgen. “Het accent moet verschuiven naar de bestaande bouw”,
vindt Engels. Daar zou tijdens bijvoorbeeld een renovatie duurzame
energietechniek kunnen worden geïnstalleerd. Het nationale
energiebesparingsprogramma programma Meer Met Minder biedt daarvoor naar zijn
mening voldoende mogelijkheden. Warmtepompen zijn in zijn ogen een goed
voorbeeld van een efficiënte techniek om het energieverbruik te verminderen en
te verduurzamen. Engels blijft bij de overheid hameren op het nemen van
voldoende activiteit. Niet in de laatste plaats omdat de overheid met de
installatiesector de afspraak heeft gemaakt dat in 2020 ruim 2,4 miljoen
woningen en gebouwen 30 procent minder energie verbruiken. De
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) helpt daarbij. “Maar
onvoldoende”, meent Engels. Hij pleit voor een ‘robuust’ fonds met meer
financiële middelen. Duurzaamheid is wat de installateursorganisatie betreft
niet alleen een kwestie van energiezuinige technieken. Met adequaat inregelen en
goed onderhoud van installaties kan het energieverbruik eveneens worden
verminderd. In de utiliteit zou het verbruik daardoor tot zo’n 30 procent lager
kunnen uitvallen.

Reageer op dit artikel