nieuws

Handtekening onder plannen nieuw centrum Loenen

bouwbreed Premium

De Utrechtse gemeente Loenen aan de Vecht krijgt een nieuw centrum. Volgende week ondertekenen de gemeente en vijf private partijen waaronder Artica vastgoedontwikkeling daartoe een intentieverklaring.

Het huidige centrum moet zowel architectonisch als stedenbouwkundig worden verbeterd, zo stelt het gemeentebestuur. Dat betekent niet grootschalige sloop en nieuwbouw.
De bestaande gebouwen worden zoveel mogelijk ingepast in het nieuwe ontwerp. In dat kader krijgt een aantal winkels een ander aanzien. Verder onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om in het vernieuwde centrum de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn dichter bij elkaar te plaatsen.
De plannen houden verband met de aanleg van de randweg bij Loenen aan de Vecht. Zodra deze klaar is, verliest de Rijksstraatweg in het dorp zijn functie voor doorgaand verkeer. Daardoor kan de gemeente meer een eenheid worden.
Hoeveel geld uitvoering van de plannen kost, is vooralsnog onduidelijk. Omdat de meeste ontwikkelingen niet passen in de bestaande bestemmingsplannen wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het woongebied.
Los van de ontwikkelingen in het centrum komen aan de rand van Loenen 220 woningen in de wijk
Cronenburgh. De wijk wordt toegankelijk gemaakt via de randweg.

Reageer op dit artikel