nieuws

Haast

bouwbreed

Bijna waren de corporaties genationaliseerd

Met de val van het kabinet is de acute dreiging weg, maar er blijft brede politieke consensus dat corporaties het de afgelopen twintig jaar niet goed gedaan hebben. Uitstel van executie biedt hoop, maar tegelijkertijd is het vonnis nog steeds niet veranderd. Benieuwd wat corporaties nu gaan doen. De beste verdediging is nog altijd de aanval, zou ik zeggen. Uitstel dwingt om met een eigen alternatief te komen. Welke bestanddelen moeten er in het ‘bod’ van corporaties zitten? Er is een plan nodig voor het duurzaam maken van de bestaande woningvoorraad in tien jaar. Tegelijkertijd beloven corporaties dat er over een paar jaar alleen nog maar energieneutrale nieuwe woningen worden gebouwd. Zo nemen corporaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het klimaatbeleid. Een tweede bestanddeel bestaat uit het inzetten van instrumenten zodat woningzoekenden koopwoningen in het tussensegment tussen huren en kopen kunnen verwerven. Dat vergt niet alleen koopgaranties, maar ook lage koopprijzen. Een volgende is dat corporaties de wachttijden aanpakken. Wachtlijsten worden opgeschoond, illegale bewoning wordt keihard aangepakt en calculerende woningzoekenden mogen niet meer mee doen. Een vierde element is dat corporaties vrienden worden van de gemeenten. De gemeente stelt de beleidskaders vast, corporaties acteren vervolgens daarbinnen, zoals het private organisaties met een publiek doel betaamd. Vervolgens streven corporaties naar operational excellence. Klanten, huurders krijgen waar hun voor geld. En niet goed, dan is het: geld terug. Tenslotte komen corporaties met een voorstel om het woongenot van hun bewoners weer uitgangspunt van handelen te laten zijn. Co-creëren is daarmee onlosmakelijk verbonden. Drie en halve maand nog. Dan moet het bod er liggen.

Adviseur Andersson Elffers Felix
Utrecht

Reageer op dit artikel