nieuws

Goedkoper sonderen en explosieven opsporen

bouwbreed Premium

Een serie sonderingen verloopt veel sneller als je de te gebruiken buis niet bij elke meting hoeft op te bouwen, om hem na de meting weer te moeten opsplitsen. Ook het opsporen van explosieven gaat sneller.

Om het draagvermogen of de gesteldheid van een bodem te kunnen bepalen,
worden gewoonlijk sonderingen uitgevoerd. Hierbij drukt een hydraulische pers
een slanke stalen buis verticaal de grond in. Deze buis wordt tijdens het
sonderen stap voor stap opgebouwd uit losse segmenten, waarvan het eerste
exemplaar een konusvormige punt heeft. Na het uitvoeren van een enkele sondering
wordt de buis bij het uit de grond trekken weer stap voor stap opgesplitst in
losse segmenten. Vervolgens wordt hij voor de volgende sondering een eindje
verderop weer opgebouwd. “Het blijkt in de praktijk dat het telkens samenstellen
en uit elkaar halen een belangrijke vertraging van de werkzaamheden betekent”,
schrijft uitvinder Erik Berndsen in octrooiaanvrage NL2001571, “en dit leidt tot
vrij hoge kosten en een vrij lange tijdsduur van het bodemonderzoek”. Berndsen
ontwikkelde onder de titel ‘Werkwijze en inrichting voor het uitvoeren van
werkzaamheden in een ondergrond’ een langgerekte vakwerkconstructie met
voldoende stijfheid om een complete uit de bodem getrokken sondeerbuis te kunnen
ondersteunen. Met als groot voordeel dat de buis na het verplaatsen van het
sondeervoertuig ook weer direct de grond in kan, zonder het tijdrovende opbouwen
uit losse segmenten. Pas na de laatste van een serie sonderingen is het – in
verband met transport naar een andere locatie – nodig de buis weer op te
splitsten. Om de buisondersteuning licht te kunnen uitvoeren en toch voldoende
buigstijfheid te geven, voorzag de uitvinder de vakwerkconstructie van
uithouders met daartussen gespannen kabels. Ter vergemakkelijking van het
transport is de combinatie van pers en buisondersteuning kantelbaar uitgevoerd.

Explosieven

In zijn octrooiaanvrage noemt Berndsen als mogelijke toepassing niet alleen
het uitvoeren van ondergrondse metingen, maar ook het met een zogeheten
magnetometer onderzoeken van een bodem op de aanwezigheid van explosieven. Een
derde toepassingsmogelijkheid is het injecteren van bacteriële oplossingen voor
het bestrijden van bodemvervuiling. Octrooihouder Heijmans heeft de vinding al
diverse keren gebruikt voor het opsporen van ondergrondse explosieven, die
daarna ook zijn opgeruimd. “We hebben met ‘de prikker’ naast een aantal kleinere
projecten ook een groot project met veel succes afgerond”, vertelt projectleider
Jasper Besselink. “Tot nu toe bleken buislengtes tot 20 meter voldoende te zijn,
maar 30 meter zou ook goed kunnen.” Voor de andere toepassingen- sonderen en
injecteren – is de vinding nog niet gebruikt. “Die zijn nog in ontwikkeling,”
aldus Besselink.

Reageer op dit artikel