nieuws

Goede bouwvakker heeft straks gouden toekomst

bouwbreed

De crisis in de bouw is ernstig maar tijdelijk. Jongeren die nu afzien van een bouwopleiding, laten een kans op een mooie toekomst liggen. Directeur Geert Robben van Born Bouwopleidingen Nijmegen is bezorgd dat van al het slechte nieuws over de werkgelegenheid in de bouw een verkeerde boodschap uitgaat.

Het bouwbedrijfsleven deelt zijn zorg, verklaart hij waarom de aannemers in
zijn regio royaal over de brug komen om te zorgen dat de financiering van
opleidingsplaatsen dit jaar toch rond komt. Ook gemeenten in de regio Nijmegen
en het Rijk leveren zoals gemeld een extra bijdrage. Born Bouwopleidingen
Nijmegen is een van de zeventig regionale bouw- en infraopleidingen. De
praktijkleerlingen die niet bij een aannemer aan de slag kunnen, oefenen de
praktijk op school. De school draait dan op voor hun salaris en raakt daardoor
in geldnood. Zoals gisteren gemeld, is het als gevolg hiervan begrote tekort bij
zijn opleidingsbedrijf van een slordige 9,5 ton aangezuiverd met door extra
bijdragen. Robben onderstreept dat overheden en bedrijfsleven een gezamenlijk
belang hebben. “We moeten investeren om te zorgen dat we straksniet met een
groot tekort aan bouwvakkers te zitten.” Alleen een financiële impuls blijkt
niet genoeg want ook de reputatie van de bouw komt onder druk. Terwijl de sector
met kunst- en vliegwerk op de been moet worden gehouden, neemt de werkloosheid
toe en zijn de berichten over de nabije toekomst somber. Robben maakt zich
vooral zorgen over ouders van vmbo-leerlingen die door alle sombere berichten
zijn gaan twijfelen of de bouw wel een goede keuze is. “De instroom loopt
landelijk terug. Afgelopen jaar zijn wij van de normale instroom van veertig
gezakt naar 34 en we moeten voorkomen dat het er volgend jaar weer minder zijn.”

Toekomstperspectief

Hoog tijd om een tandje bij te zetten bij de werving van nieuwe
leerlingbouwvakkers. De boodschap is dat hun toekomstperspectief goed is.”Mijn
vrouw zei het vanmorgen nog zo: Als je gouden handen hebt, zorg dan dat je de
bouw in gaat want dan heb je een gouden toekomst. Er komt straks een gigatekort
aan vakmensen.” Goede bouwvakkers zullen gewild zijn en dat voelt niet alleen
goed, weet hij, het garandeert ook een goed salaris. “Het zal straks een van de
best betaalde beroepen zijn.” De goede verdiensten beginnen al eerder, tijdens
de opleiding en dat verklaart wellicht mede waarom het op de parkeerplaats van
Born Bouwopleidingen Nijmegen zoveel drukker is dan in de (brom)fietsenstalling.
Laatkomers kunnen hun auto alleen nog buiten het terrein kwijt. De leerlingen
krijgen 1,8 tot twee maal het minimumloon en dat tikt aan. Om het tekort aan
plaatsen bij bedrijven op te vangen, wordt in de regio gezocht naar
mogelijkheden om speciale leerlingbouwplaatsen te organiseren. Een van de
plannen is een uitkijktorenproject waarmee de Nijmeegse Waalsprong, de
stadsuitbreiding aan de Lentse kant van de rivier, beter in beeld komt.
“Haskoning heeft voor ons de mogelijkheden verkend. Het plan is vijf tot zeven
torens te bouwen.” De gemeente stelt grond beschikbaar voor een periode van vijf
jaar in het nog te bebouwen gebied. Dankzij versnelde procedures kan de bouw
naar verwachting al in april beginnen. “Voor de eerste toren is de financiering
rond. Voor de overige zal, kondigt hij aan, “zeker nog een lobby gaan
plaatsvinden.” De geplande herbouw van de toren van de Valkhofburcht, de
zogeheten donjon, wordt ook opgezet als leerlingenbouwplaats. Mogelijk kan de
eerste spade hiervoor volgend jaar de grond in.

Kwaliteitsslag

Robben is ook druk in de weer om corporaties en gemeenten in de regio te
bewegen voor al hun projecten 10 procent leerlingen op de bouwplaats te
verlangen. “Er worden al contracten afgesloten”, schetst hij de stand van zaken.
Hij hoopt dat de afspraken een duurzaam karakter krijgen. “Dan zijn we in de
toekomst minder kwetsbaar voor economische schommelingen. Bovendien kunnen we
een kwaliteitsslag maken omdat de vraag naar leerling-bouwvakkers toeneemt. Dan
kan ik van de aannemers die ze in dienst nemen meer eisen. In de huidige
omstandigheden kan ik niet zo heel veel vragen.”

Reageer op dit artikel