nieuws

Gezamenlijk doel staat centraal in spel

bouwbreed

Gezamenlijk doel staat centraal in spel

De minister heeft het lintje voor de nieuwe A90 doorgeknipt en het dbfm-contract begint aan de uitvoeringsfase. Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie krijgen hun handen vol met een groot ongeluk, een extra spitsstrook en het dreigende faillissement van de aannemer.

De basis van een realistisch spel dat in één dag de dilemma’s rond een
dbfm-contract duidelijk maakt. Aanleiding om het spel te maken was de huivering
binnen Rijkswaterstaat voor de nieuwe contractvorm waarbij ontwerp, uitvoering
en onderhoud in een langdurig contract wordt uitbesteed. Inmiddels is het spelen
ervan verplichte kost voor elke projectorganisatie binnen Rijkswaterstaat die
aan de slag gaat met een ‘echt’ dbfm-contract, zoals de A15, Tweede Coentunnel
en A12 Utrecht-Veenendaal. De pps-kennispool van Rijkswaterstaat ontwikkelde het
spel, dat binnenkort ook een vastgoed-variant zal krijgen. Dan komen de
problemen met een pps-contract voor een multifunctioneel centrum centraal te
staan. Opvallend is dat de hoogste scores zijn behaald door adviseurs en niet
door de mensen aan de top, klapt projectleider Douwe van Akkerveeken uit de
school. Meer dan 400 mensen hebben het spel gespeeld, maar dit keer schuiven
topambtenaren in de dop en een verslaggever van Cobouw aan. De groep wordt
verdeeld in een groen en rood team en gesplist in mensen van Rijkswaterstaat en
van het bouwconsortium.

Problemen

Iedereen zit nog maar net in hun geïmproviseerde kantoortje of de problemen
beginnen: Een aannemer die een nieuwe parkeerplaats aanlegt, veroorzaakt een gat
in het wegdek van de A90. “Tja, daar kan het consortium niks aan doen.
Rijkswaterstaat zal wel opdraaien voor de kosten, maar we kunnen proberen of het
consortium dat direct regelt met die andere aannemer”, brainstormen de
tijdelijke projectleider, adviseur en projectmedewerkers. Dat wordt de inzet van
Rijkswaterstaat in de komende onderhandelingen met het bouwconsortium. Nog geen
vijf minuten later stappen de Rijkswaterstaters binnen bij het consortium, met
het contract voor de A90 onder de arm. Overigens werkt het spel met het nieuwste
standaardcontract van het Rijk, dat de basis is voor diverse lopende
dbfm-projecten van Rijkswaterstaat. De projectmanager van de bouwer staat erop
de reparatie zelf uit te voeren en verlangt dat Rijkswaterstaat de rekening
betaalt. Na vlotte onderhandelingen valt het besluit: het consortium benadert
direct de schuldige aannemer voor het oplossen van de reparatie, maar bij
problemen wordt teruggekoppeld naar Rijkswaterstaat. Beide partijen zijn het
eens dat het consortium in geen geval de kosten betaalt. Ondertussen heeft de
achtergebleven kersverse omgevingsmanager de handen vol aan lastige vragen van
een speler die wil weten hoe een groot ongeluk wordt afgehandeld. “Wie zorgt
ervoor dat de wrakken van de weg gaan en wie repareert de gaten.” Het groene
team van Rijkswaterstaat verliest veel punten door een nieuwe veilige barrier in
een pilot uit te voeren en meteen alle kosten naar zich toe te trekken. Het
consortium had graag willen bijdragen aan de innovatie om de A90 nog veiliger te
maken. Het team werd in die ronde niet als doortastend beoordeeld en kreeg de
uitbrander “cadeautjes weg te geven”. Tja, en het team maar denken dat
Rijkswaterstaat een voortrekkersrol te vervullen heeft op het gebied van
verkeersveiligheid en niet moet schromen nieuwe technieken uit te proberen. In
vier rondes komen in razend tempo de dilemma’s uit de praktijk naar boven. Het
rode team won met 283 punten van het groene team dat niet verder kwam dan 265
punten, terwijl scores boven de driehonderd punten geen uitzondering zijn.
Opvallend is dat in de dertig keer dat het spel is gespeeld steeds dezelfde
lessen voor de toekomst worden getrokken: Ken je contract en houd de relatie met
de aannemer zakelijk, maar flexibel. Wees niet bang in uitzonderlijke gevallen
van het contract af te wijken en dreig niet constant met strafpunten. Het
gezamenlijke doel – een goed onderhouden en filevrije A90 – hoort centraal te
staan.

Reageer op dit artikel