nieuws

Fransen pompen 4,7 miljardin bouw woningwethuizen

bouwbreed Premium

De Franse regering heeft 4,7 miljard euro uitgetrokken om 140.000 woningwethuizen te kunnen bouwen.

Bovendien gaat de staat op grote schaal leegstaande huizen opkopen om die tot woningwetwoning om te kunnen vormen.
Het grootste deel van het budget is bestemd om de btw op de bouw van sociale woningen te vergoeden voor de organisaties voor HLM, de corporaties die Habitation á louer modéré ofwel huizen met een lagere huur bouwen en beheren. Daarnaast neemt de staat ook de onroerendgoedbelasting voor haar rekening en wordt het verschil tussen de marktrente en de rente op door de HLM verkregen financieringen gecompenseerd. De meeste huizen komen in Groot-Parijs terwijl daarnaast een fors budget is toebedeeld aan regio’s in het zuidwesten van Frankrijk. Minister Benoist Apparu van volkshuisvesting reageert daarmee op een rapport dat stelt dat meer dan 10 miljoen Fransen nog altijd slecht gehuisvest zijn. Volgens de stichting Abbé Pierre is de situatie afgelopen jaar verder verslechterd. ”Twee ontwikkelingen verontrusten ons, de crisis in de huisvesting wordt erger en de economische malaise heeft de positie van veel gezinnen enorm ondermijnd”, aldus de stichting.

Reageer op dit artikel