nieuws

Forse impuls voor leerling-bouwvakker

bouwbreed Premium

Een forse financiële impuls maakt het mogelijk leerling-bouwvakkers te blijven opleiden ook nu er geen werk voor hen is

Born Bouwopleidingsbedrijf Nijmegen slaagde erin zijn tekort van 950.000 euro
voor dit jaar weg te werken. De helft van het extra geld is bijeengebracht door
de aannemers in de regio. Directeur Geert Robben spreekt van een doorbraak en
wenst die ook andere opleidingsbedrijven toe. Het benodigde geld komt verder van
het Rijk, gemeenten en UWV Werkbedrijf, waarmee een constructie is gemaakt voor
deeltijd-WW. Robben: “De jongens die binnen zijn kan ik doorbetalen tot 100
procent van hun cao-loon en de opbouw van hun WW-rechten gaat door.” Dat
leerling-bouwvakkers bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheden bij bedrijven in
deze tijd op school de praktijk moeten oefenen, is een landelijk probleem, weet
hij. Veel regionale opleidingsbedrijven komen hierdoor flink in de problemen. Ze
moeten de jongeren bij wijze van alternatief in eigen huis aan het werk zetten.
Dat kost extra geld, terwijl ze bovendien het cao-loon moeten doorbetalen. De
bal begon te rollen nadat staatssecretaris Klijnsma (sociale zaken) zich drie
maanden geleden in Nijmegen op de hoogte kwam stellen van de problemen. In
samenwerking met minister Donner van Sociale Zaken haalde ze vervolgens geld uit
het Actieplan Jeugd voor de ondersteuning van een aantal technische
praktijkopleidingen. Born Bouwopleidingsbedrijf Nijmegenkrijgt 275.000 euro. De
gemeenten in de regio Nijmegen springen bij met een bijdrage van 150.000 euro en
30.000 euro komt uit de deeltijd-WW. Het bouwbedrijfsleven vult het resterende
tekort aan. De deeltijd-WW is aangevraagd voor 51 leerlingen, voor een periode
van drie maanden. Als het gaat om meer dan negentien mensen, moet er met de
vakbond overeenstemming komen. Volgens Robben is er heel wat onderhandeld voor
alles kon worden beklonken.

Hoogconjunctuur

Dat het tekort bij gebrek aan werk snel oploopt, komt door de verplichte,
hoge, cao-lonen. “Wie hier binnenkomt en nog geen hamer kan vasthouden, start
toch al met 1,8 keer het minimumloon. De leerlingen begrijpen het zelf ook niet
als ik ze dat voor het eerst vertel.” Een overblijfsel uit de tijd van
hoogconjunctuur, weet hij. Volgende gesprekken zullen zeker gaan over het
afwijken van deze cao met als alternatief het minimumloon.

Reageer op dit artikel