nieuws

Fonds stimuleert duurzame energie

bouwbreed

Duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving stuit in de prakijk nog op financiële, juridische en planologische barrières

Met een duurzaamheidsfonds wil Amsterdam vaart zetten achter haar ambitieuze doelstelling.
De gemeente Amsterdam heeft duurzame energieopwekking hoog op de agenda staan. De hoofdstad wil in 2025 30 procent uit duurzame bronnen opgewekt hebben, “een forse doelstelling” volgens milieuwethouder Marijke Vos. Om de energietransitie in gang te zetten, kondigde ze gisteren op de vakbeurs Econergie de oprichting aan van een gemeentelijk duurzaamheidsfonds om de eerste financiële barrières te slechten. Deze doelgerichte organisatie moet (markt)partijen stimuleren bij het realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen en uiteindelijk resulteren in modelprojecten.
“We willen faciliteren en waar nodig participeren. De techniek is voorhanden, maar elke techniek of het nu windenergie of warmte- en koudeopslag is, heeft zijn belemmeringen. Het inpassen ervan in een stedelijke omgeving blijft complex. Alleen een aanpak op maat heeft kans van slagen.” In de praktijk zijn er nog andere remmende factoren. “De welstandsregels zijn toe aan modernisering. In het voorjaar komen we met een voorstel voor herziening van de regels.”
Wethouder Sebastiaan van ’t Erve van Amersfoort, dat in 2040 klimaatneutraal wil zijn, signaleerde obstakels van planologische aard. “Warmte- en koudeopslag vergt een gebiedsgerichte aanpak. Dat vraagt om regulering van de ondergrond. We gaan nu onderzoeken in hoeverre we een bestemmingsplan daarin kan voorzien.”

Reageer op dit artikel