nieuws

Facilities nog altijd ondergeschoven kindje

bouwbreed

Facilitaire dienstverleners worden nog steeds als laatste betrokken bij prestigieuze nieuwbouwprojecten. Volgens Edo den Hertog ligt op hen vaak nogal wat missionariswerk te wachten. Dat kan anders als integrale facilitaire aanbieders zich ontwikkelen tot adviseurs.

Projectontwikkelaars laten in samenwerking met architecten in het oog
springende kantoorgebouwen verrijzen. Een schitterend voorbeeld is de Zuidas in
Amsterdam. Maar ook in deze tijd van hoger kostenbewustzijn worden de
facilitaire professionals ngo altijd als laatste betrokken bij deze prestigieuze
nieuwbouwprojecten. Dit late tijdstip van inschakelen kan leiden tot weinig
pragmatische keuzes in materiaaltoepassing en aan te bieden facilitaire
concepten. Keuzes die aanmerkelijke toename in de exploitatiekosten in de jaren
na oplevering van de kantoren tot gevolg hebben. Organisaties besparen zich
kosten noch moeite om al hun werknemers een inspirerende werkplek met
bijbehorende faciliteiten te bieden. Maar vragen zij aan deze werknemers en de
facilitaire specialisten wat hun wensen zijn ten aanzien van de faciliteiten in
het gebouw en hun werkplek. Het gebeurt maar al te vaak dat de receptionistes in
hun representatieve pakjes in een koude ontvangstruimte worden ‘geparkeerd’
achter een te hoge of te lage kolossale ontvangstbalie. Managers en
directieleden moeten in hun nieuwe werkplekconcepten hun private kantoor
opgeven. Binnen het ‘open concept’ vinden vertrouwelijke gesprekken met
personeel en zakelijke relaties voortaan plaats op het kantooreiland of in het
multifunctionele restaurant tussen meeluisterende collega’s en cliënten. Soms
wordt gelukkig tijdens de bouw dit besluit ten halve gekeerd en wordt gehoor
gegeven aan het hevig protesterende management. Tegen aanzienlijke meerkosten
worden de open ruimtes alsnog voorzien van kamers. Terwijl de
grootkeukenapparatuur ten behoeve van het restaurant al wordt geplaatst in het
nieuwbouwkantoor, moet veelal nog een cateraar worden geselecteerd. Over het
cateringconcept wordt als allerlaatste nagedacht. Na een aantal maanden dit
cateringconcept door de strot gedrukt te hebben, vindt een inquisitie van de
culinaire gasten plaats. Via de bekende Klant Tevredenheid Onderzoeken (KTO’s)
mogen zij vragen beantwoorden ten aanzien van het gepresenteerde assortiment en
de geboden kwaliteit als de bekende mosterd na de maaltijd. Dat kan natuurlijk
anders. Door vooraf de bezoeker van het restaurant centraal te stellen en de
stappen in een goede volgorde te nemen, kan een op maat gemaakt horecaconcept
worden ontwikkeld en gepresenteerd, een concept dat aansluit aan de behoefte.
Met een tevreden gast, lees medewerker, als resultaat.

Luisteren

Het aantal architecten, projectontwikkelaars, aannemers en vastgoedeigenaren
dat begrijpt dat je goed naar je (toekomstige) pandbewoners moet luisteren,
groeit. Zij weten dat je hun wensen met behulp van facilitaire en ict-
professionals moet vertalen in gastvrije en innovatieve facilitaire concepten en
diensten. Al doen zij dit alleen maar om de verhuurbaarheid van hun
kantoorgebouwen te vergroten. Een kostenbesparing van 20 procent op
exploitatiekosten is pas mogelijk als genoemde partijen eerder bij de
ontwikkeling van een kantoorpand worden betrokken. Maar daar waar de
ict-leveranciers al vroegtijdig een plaats hebben verworven aan de tekentafel
bij de architect, ligt op de facilitaire dienstverleners nog het nodige
missionariswerk te wachten. Integrale facilitaire aanbieders moeten zich
ontwikkelen tot adviseurs, die in de fase van selectie van onder andere sanitair
en afwerkmaterialen in nieuwbouw- of renovatieprojecten met harde cijfers
aantonen wat de jaarlijks terugkerende schoonmaakkosten zijn bij geboden
alternatieven van de architect. Zij weten dat binnen bepaalde organisaties
iedere medewerker gemiddeld één keer in de twee jaar binnen het kantoorpand
verhuist. Een verhuizing die doorgaans gepaard gaat met verplaatsing van wanden,
reden waarom het beter is gebruik te maken van flexibele wanden. Kantoorgebouwen
en de bijbehorende (facilitaire) diensten zullen in de toekomst volledig worden
geïntegreerd. Architecten leren om breder mee te denken over de facilitaire
concepten en de daarbij behorende exploitatie(kosten). Bij het betrekken van een
nieuw kantoorgebouw kunnen facilitaire diensten geïntegreerd in het huurcontract
worden afgesloten. Het huurcontract en facilitaire contract worden aan elkaar
gekoppeld en gezamenlijk aangeboden door de verhuurder of eigenaar en de
facilitair dienstverlener.

Edo den Hertog
Directeur Integrated Facility Services
van D&B The Facility Group

Reageer op dit artikel