nieuws

Extra geld voor G4 vraagt opnieuw heroverweging

bouwbreed

Het extra geld dat de vier grote steden uit het Gemeentefonds krijgen, moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Daarbij moet vooral worden gekeken naar hun kosten voor wegen, volkshuisvesting en stadsvernieuwing.

De argumenten om in 1997 de G4 een vast bedrag extra te geven bovenop de gewone uitkering uit het Gemeentefonds, waren destijds valide. De Raad voor de financiële verhoudingen vindt ze nu echter achterhaald. Hoog tijd om eens te kijken wat de extra kosten nu werkelijk zijn en die dan ook eens te bekijken ten opzichte van de 27 daaropvolgende grote gemeenten, schrijft de Raad in een advies. In totaal kregen de G4 bijna 1,4 miljard extra. Amsterdam was de grootste ontvanger met 299 miljoen. De redenen daarvoor waren destijds vooral de grote opgave op het gebied van de volkshuisvesting, de specifieke grootstedelijke problemen en de centrumfunctie die ze vervullen.
De Raad wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat de G4 aan onder meer wegen en water meer uitgeven dan het Gemeentefonds uitkeert. Aan volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing wordt echter minder uitgegeven. Dat laatste geldt overigens ook voor de andere grote gemeenten. De Raad vindt dan ook dat moet worden onderzocht hoe dit komt.

Reageer op dit artikel