nieuws

Europese bouwsector roept op tot investeringen

bouwbreed Premium

De Europese bouw doet een dringende oproep op de Europese Commissie en de lidstaten om juist investeringen in de bouw te stimuleren in de strijd tegen de economische crisis.

In een gezamenlijke oproep laten de werkgevers- en werknemersfederaties FIEC en EFBH weten zich uiterst ongerust te maken over de gevolgen van de crisis voor de bouw. De huidige stimuleringsprogramma’s, zowel van Europa als van de meeste lidstaten, richten zich vooral op de infrastructuur, maar laten de b&u-sector maar aanmodderen.
De beide federaties wijzen er bovendien op dat het beschikbare geld in Europa volstrekt onvoldoende is om de crisis daadwerkelijk te bestrijden. In de VS bedraagt de stimulering zo’n 6 procent van het bruto nationaal product, in China is het zelfs 18 procent. Daar steekt de 1 procent die Europa ervoor over heeft, wel heel schril tegen af.
“Wij vragen niet om subsidies van Europa, maar willen graag dat beschikbare gelden worden gericht op het bereiken van doelstellingen als duurzame ontwikkeling en het verminderen van de kooldioxide-uitstoot. Gebouwen zijn nu nog verantwoordelijk voor 42 procent van het energieverbruik en 35 procent van de kooldioxide-uitstoot in de EU.
De unie heeft inmiddels 1,5 miljard euro in het zogenoemde Marguerite Fonds dat is bedoeld voor economisch herstel, infrastructuur en klimaatverandering. De poging om iets te doen wordt door FIEC en EFBH gewaardeerd, maar 1,5 miljard is onvoldoende om de doelstellingen te halen, weten de federaties.
Om de b&u-sector werkelijk te helpen, moet veel meer de nadruk worden gelegd op verhoging van de energie-efficiënte en renovatie van publieke en private gebouwen. Daarnaast moet de bouw van sociale woningen worden gestimuleerd. Daarbij mag van de organisaties ook worden gekeken naar private investeerders die bereid worden gevonden te investeren in sociale woningen door middel van belastingfaciliteiten.
Een belangrijk knelpunt voor de bouw is nog steeds de beperkte toegang tot kredieten voor bedrijven. FIEC en EFBH vinden dat zowel Europa als de lidstaten garanties moeten geven, waardoor individuele personen en bedrijven weer toegang krijgen tot de financiële markt. Alleen op die manier zijn investeringen in de bouw te garanderen.

Reageer op dit artikel