nieuws

Donner: Pas Arbocatalogus zandcementvloer aan

bouwbreed

Minister Donner (sociale zaken) wil dat er een eind komt aan alle onduidelijkheid over het aanleggen van zandcementvloeren. De Arbeidsinspectie en de NOA (werkgeversorganisatie voor de afbouw) moeten samen de Arbocatalogus aanpassen.

Donner reageert daarmee op Kamervragen van CDA’er Antoinette Vietsch. Als het aan haar ligt, trekt de minister het ‘verbod’ op zandcementvloer helemaal in. Volgens de minister hoeft dat niet, omdat van een verbod nooit is geweest. “De Arbeidsinspectie handhaaft op basis van arboregelgeving en volgt daarbij de arbeidshygiënische strategie. Gevaren dienen zoveel mogelijk bij de bron te worden voorkomen. Bij het leggen van vloeren kan dat door te kiezen voor werkmethoden en materialen die minder fysieke belasting veroorzaken. De stand van de techniek is daarbij maatgevend”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Donner constateert wel dat er misverstanden bestaan over wat wel en wat niet mag. Dat komt volgens hem door een onduidelijke tekst in de Arbocatalogus. De NOA en de Arbeidsinspectie geeft hij daarom tot 1 mei de tijd tot een betere tekst te komen.
Verder schrijft hij dat beide partijen met elkaar hebben afgesproken dat zij de laatste inzichten over mogelijk gelijkwaardige methoden van het mechanisch leggen van zandcementvloeren zullen delen. Volgens de NOA zal de Arbeidsinspectie tot 1 mei minder strikt handhaven.

Reageer op dit artikel