nieuws

Croon Maatschappelijk verantwoord ondernemen

bouwbreed

Vanuit TBI wordt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een basisprincipe gehanteerd in het ondernemen. Binnen haar grenzen stimuleert zij de bedrijven die tot de holding behoren om maatschappelijk verantwoord om te gaan met haar omgeving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar Croon Elektrotechniek
zich al langere tijd mee bezig houdt. Het is onze plicht, zowel naar de
samenleving, als vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt hier iets mee te
doen. We moeten verantwoord omgaan met onze wereld en techniek levert een steeds
belangrijkere bijdrage aan een gezonde leef- en werkomgeving.

Croon heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen besloten
om haar Carbon Footprint te analyseren. Daarbij heeft men zich ten doel gesteld
om sectorbreed een initiatief te initiëren om CO2-uitstoot te reduceren.

De voorlopig vastgestelde emissie in het referentiejaar 2008 is 7770 ton
CO2-uitstoot. Het jaar 2009 liet een stijging zien tot 7987 ton CO2-uitstoot
(+2,8%). Reden hiervan is de toename in autokilometers. De bedrijfsactiviteiten
van Croon zijn een vergelijkbaar percentage gestegen.

Croon heeft in het kader van reductie van CO2-uitstoot besloten een eigen
initiatief te ontwikkelen. Het eigen initiatief in het kader van de
CO2-prestatieladder houdt in om in stedelijke gebieden voor service- en
onderhoudswerkzaamheden elektrisch aangedreven scooters in te zetten. Door de
inzet van deze scooters reduceert men het aantal gereden kilometers met
belastende auto’s en vermindert men de hoeveelheid filekilometers in stedelijke
gebieden.

Croon stelt de kennis die men opdoet in het kader van het eigen initiatief
ter beschikking van de gehele branche en vraagt branchegenoten deel te nemen aan
het initiatief. Op haar website zal zij de voortgang van het initiatief
bijhouden. Men vindt de website op www.croon.nl/CO2.

Croon gaat vanaf 2010 over op groene stroom voor de panden die zij zelf in
eigendom heeft. Zij stelt zich verder ten doel 1% van de CO2-uitstoot
veroorzaakt door autoverkeer te reduceren in het jaar 2010 en wil dit elk jaar
continueren.

In 2015 zal Croon 11% CO2-emissie reductie ten opzichte van het
referentiejaar 2008 realiseren door de inzet van een totaalprogramma van acties.

Voor het jaar 2010 is een reductiedoelstelling van 3,5% vastgesteld ten
opzichte van het referentiejaar 2008.

Over Croon

Sinds 1876 is Croon Elektrotechniek niet meer weg te denken uit de top van de
Nederlandse installatiebranche. Al meer dan 130 jaar staat Croon aan de basis
van vele technologische ontwikkelingen. Ze is verantwoordelijk voor de complete
technische installaties in duizenden gebouwen, talloze schepen, vele industriële
complexen en tienduizenden andere projecten in allerlei marktsectoren. Nationaal
en internationaal. Met deze diensten draagt Croon bij aan het goed, duurzaam èn
kostenefficiënt functioneren van organisaties, gebouwen, schepen,
infrastructurele en industriële installaties.

Reageer op dit artikel