nieuws

Crisismaatregelen werpen vruchten af in Brabant

bouwbreed

De aanpak van de crisis door Noord-Brabant begint zijn vruchten af te werpen.

Dit blijkt uit de monitor kredietcrisis van de provincie. Zo zijn de plannen
voor versoepeling van de regelgeving al voor de volle 100 procent uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor de aanpassing van het aanbestedingsbeleid. Op een aantal
fronten is de uitvoering nog niet afgerond. Zo is het programma voor restauratie
van monumenten voor 60 procent uitgevoerd. De stimulering van de woningbouw
blijft nog wat achter met een realisatie van tegen de 20 procent. Nog iets lager
scoort het programma energiebesparing woningen. De herstructurering van
bedrijventerreinen loopt wel beter met een realisatiepercentage van 40. “De
gezamenlijke en proactieve aanpak in Brabant lijkt zijn vruchten af te werpen”,
zegt gedeputeerde Lily Jacobs.

Reageer op dit artikel