nieuws

Commerciële vastgoedsector laks over energie

bouwbreed Premium

De commerciële vastgoedsector heeft nog een lange weg te gaan om te komen tot een beter energierendement in zijn gebouwen. Dat concludeert de Maastrichtse hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz naar aanleiding van een internationaal onderzoek onder 700 geregistreerde vastgoedbedrijven en fondsmanagers.


Het merendeel zou voor energie- en milieuaspecten van gebouwen geen beleid hebben. Uit de gehouden enquête komt verder naar voren dat “een opvallend klein” aantal vastgoedbedrijven beschikt over cijfers van het energieverbruik (19 procent), waterverbruik (16 procent) en de CO2-uitstoot (14 procent).
Slechts een bescheiden aantal beleggers in Australië, Zweden en Groot-Brittannië zou in de buurt komen van de top van de internationale ‘Environmental Real Estate Index’. Deze zouden volgens de onderzoekers een voorbeeld kunnen zijn voor de rest. Eichholtz verwacht dat ondanks de gesignaleerde matige inzet de milieuprestatie van de vastgoedsector de komende jaren zal verbeteren. Dit optimisme baseert hij op het grote aantal vastgoedbedrijven dat te kennen gaf dat recent aangeschaft of ontwikkeld bezit voldoet aan groene of energiezuinigheidsmaatstaven zoals LEED en BREEAM.
De enquête werd uitgevoerd door het European Centre for Corporate Engagement (ECCE) van de Universiteit Maastricht in opdracht van drie grote Europese institutionele beleggers: APG, PGGM en USS.

Reageer op dit artikel