nieuws

Commentaar: Grond zakt weg

bouwbreed

Het wordt er niet leuker op de komende twee jaar. Het Economisch Instituut voor de Bouw waarschuwt dat de zwaarste klappen in de branche nog zullen vallen.

De rekenmeesters uit Amsterdam schetsen twee jaar van krimp ten opzichte van
2008 plus het verlies van 45.000 banen. Pas in 2012 gloort het herstel. Wie de
komende twee jaar overleeft, mag in de jaren 2012-2015 rekenen op een jaarlijkse
groei van 7 procent. Tenminste als je van professie woningbouwer bent. De
utiliteitsbouwers gaan, als eindelijk het herstel doorbreekt, een lange periode
tegemoet waarin de toename van de productie gemiddeld op 4,5 procent blijft
steken. De infrabouwers krijgen van die plotselinge groeistuipen in het geheel
niets mee. Zij zijn door overheidsingrijpen vergaand ontzien in deze jaren van
crisis. De specialisten in de bouw zijn dan ook ofwel uiterst in hun nopjes of
verkeren aan de rand van het faillissement. Het beeld dat het EIB schetst, moet
de bouwers uit de praktijk voorkomen als een fata morgana. Wie dagelijks de
grond onder de voeten ziet verdwijnen, kan nauwelijks geloven dat de
architecten, aannemers en ontwikkelaars elders minder hard zijn getroffen. Alsof
je als reiziger vlak na de spoorramp in Harmelen of Halle geruststellend wordt
toegesproken met de woorden dat statistisch gezien alle treinen keurig op tijd
reden. Met inbegrip natuurlijk van de gebruikelijke foutmarge. Wie het veld in
gaat en spreekt met mannen uit de bouwput en de calculatoren op kantoor, wordt
duidelijk dat de huidige crisis door merg en been gaat. De golf van ontslagen is
in de bouw nog nauwelijks op gang gekomen. Het gure weer houdt zogezegd nog even
aan. De invoering van deeltijd- en winter-WW zijn gezien de omvang van de
processen die zich al voltrekken of nog gaan voltrekken, slechts pleisters op de
wonde. Alles moet uit de kast om de grootste schades te beperken.

Reageer op dit artikel