nieuws

‘Clusteren leidt tot vorming consortia’

bouwbreed Premium

Clustering van onderhoudsopdrachten leidt tot hogere kosten voor opdrachtgevers, concurrentiebeperking en kwaliteitsverlies.

Dat zegt voorzitter Roland Kortenhorst van schildersorganisatie Fosag in een
reactie op uitlatingen van Wim Holleman, directeur inkoop van Rijkswaterstaat.
Holleman liet woensdag in een interview met deze krant weten dat de
overheidsdienst bij het verstrekken van opdrachten niet specifiek rekening houdt
met het midden- en kleinbedrijf. “Dat is niet onze opdracht”, liet hij
optekenen. Volgens Kortenhorst heeft de overheid wel degelijk de opdracht om ook
oog te hebben voor het mkb. Doet ze dat niet dan zal dat leiden tot minder
marktwerking en minder efficiency. “In de onderhoudssector zien we dat grote
woningbouwcorporaties steeds verder gaan in het clusteren van opdrachten”, aldus
de Fosag-voorman. “Het leidt er toe dat aanbieders niet meer kunnen of durven
aanbieden. Het lokt vorming van consortia uit.” Ook zorgt het er voor dat alleen
hele grote, bijna-monopolisten, nog inschrijven, waarbij het werk vervolgens
wordt uitbesteed aan mkb-bedrijven. “Dat betekent minder marktwerking en meer
tussenstappen voordat het werk bij het mkb komt. Die tussenstappen kosten alleen
maar geld. Hollemans interpretatie leidt dus tot minder markt en minder grip op
kwaliteit. Clustering zal daarom terughoudend moeten worden ingezet.” De
uitlatingen van Holleman verbazen Kortenhorst te meer daar de politiek juist
meer marktwerking voorstaat. En die wordt niet bereikt met clusteren van werken.
“Marktwerking stimuleert concurrentiekracht, scherpe prijzen en goede kwaliteit.
Overheid en woningcorporaties hebben hierin een nadrukkelijke
verantwoordelijkheid. Maar helaas wordt oprecht aanbesteden richting het mkb
steeds meer verwaarloosd. Dat kost ons land geld en ondernemingen.”

Reageer op dit artikel