nieuws

Breda zet in op energiebesparing

bouwbreed

Dit jaar start Breda met een aantal nieuwe projecten in het kader van het Uitvoerings-programma Klimaat 2009-2012

Het gaat onder meer om een brede aanpak voor energiebesparing in bestaande huur- en koopwoningen en het onder één noemer brengen van vormen van duurzame energie, zoals windmolens, projecten voor warmte- en koudeopslag en mogelijk een biomassacentrale. “We willen dit jaar extra aandacht geven aan energiebesparingsmaatregelenin woningen. Niet alleen omdat die een bijdrage leveren aan de aanpak van het klimaatprobleem, maar ook omdat die de woonlasten verminderen, het comfort in huis vergroten, werk opleveren voor bedrijven en ons minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Daarom beginnen we dit jaar met corporaties en eigenaren van koopwoningen met een grootschalige wijkaanpak voor de bestaande bouw”, aldus wethouder Willems.

Reageer op dit artikel