nieuws

Asbestbranche uiterst verdeeld

bouwbreed

De kwaliteitssystemen werken slecht, de asbestbranche is versnipperd en de achterban voelt zich niet gehoord.

De Stichting
Certificatie Asbest (SCA)
is in 2005 in het leven geroepen. Deze instelling
moet de belangen van de asbestbranche vertegenwoordigen bij het opstellen van
regels en richtlijnen. Maar de afgevaardigden in de SCA liggen onder vuur. “Ze
hebben geen draagvlak bij de bedrijven die ze vertegenwoordigen”, stelt
secretaris Frank Woreel van de branchevereniging Asbest. “Ze houden onvoldoende
ruggespraak, ze geven geen tijd een concept-document te becommentariëren of soms
blijken bij publicatie in het staatsblad ineens de definitieve documenten
gewijzigd”, somt hij op. “Helaas is de branche niet georganiseerd genoeg of
voldoende bestuurlijk georiënteerd om hun vertegenwoordiging anders te
organiseren.”

Vergunningstelsel

Lex Koenders, voorzitter van de branchevereniging voor asbestlaboratoria en
inventarisatie (VOAM), heeft begrip voor de kritiek van Woreel. “De SCA vaart
inderdaad een eigen koers en maakt keuzes die niet gedragen worden door de
branche. Maar zo sterk als Woreel wil ik het ook weer niet stellen.” Een van de
vertegenwoordigers van de branche in de SCA, de voorzitter van de Vereniging van
Asbestverwijderende bedrijven, wil geen commentaar geven op de kritiek. “Aan de
branchevereniging heb je inderdaad niet veel”, stelt een asbestadviseur in het
oosten van het land. “Ze koppelen niet terug en je kunt er niet terecht met
vragen.” Hij loopt vooral aan tegen de praktische uitvoerbaarheid van de
systemen. Dat beaamt ook Koenders: “We zijn al twintig jaar bezig de risico’s te
beheersen. De systemen worden steeds ingewikkelder. Het wordt tijd dat we inzien
dat dit niet werkt. Er moet gewoon een vergunningstelsel komen.”

Reageer op dit artikel