nieuws

Anticiperen op klimaatverandering in steden

bouwbreed Premium

Volgens adviesbureau en leverancier IVAM hebben gemeenten behoefte om woonomgevingen zoveel mogelijk aan te passen aan toekomstige klimaatveranderingen. Daarom voegt het bureau een klimaat- en biodiversiteitsmodule aan de derde versie van het DuurzaamheidsProfiel (DPL) toe.

Met DPL worden tientallen aspecten van duurzaamheid van een gebied gemeten, zij kunnen worden vergeleken met een referentiegebied.
Zo’n 25 steden passen DPL in circa 75 wijken toe om duurzaamheid in te passen in gebiedsontwikkeling en herstructurering. IVAM merkt dat gemeenten behoefte hebben om wijken aan te passen aan de toekomstige klimaatveranderingen, zoals een groter risico op overstromingen en opwarming van de aarde.
In opdracht van de provincie Limburg ontwikkelt het bureau samen met het in waterbeheer gespecialiseerde ingenieursbureau Witteveen + Bos een klimaatmodule die bij bestaande en nieuwe wijken wordt ingezet. Deze module meet onder meer de CO2-uitstoot, de kans op overstromingen en verdroging en ‘hittestress’ in stedelijk gebied. De module wordt in Maastricht getest (zie kader).
Het programma is in staat te bepalen hoeveel hemelwater tijdelijk in het gebied moet worden vastgehouden en hoeveel woningen gevaar lopen om onder water te komen staan. Met deze risico-inschatting kan de gemeente maatregelen nemen. DPL genereert een lijst van maatregelen als de score op een bepaald gebied negatief uitvalt. Zo kan een stedenbouwkundig ontwerper dijken verhogen, wadi’s aanleggen en geen woningen bouwen op riskante locaties met oog op overstromingen.

Verhitting

Om de verhitting in de stad tegen te gaan is het zaak in de ontwerpfase rekening te houden met de bebouwingsdichtheid, de hoeveelheid groen en water en milieuvervuilende bedrijvigheid.
Samen met adviesbureau Waardenburg ontwikkelt IVAM voor DPL ook een nieuwe ecologische module. Hierin wordt in bestaande wijken de flora- en faunastand geteld. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken worden biotopen ontworpen, bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, nestkastjes en wadi’s. DPL meet de potentie voor biodiversiteit in wijken. De test voor deze ecologische module vindt plaats in Almere.

DPL-profiel Maastricht

In het noordoosten van Maastricht vinden de komende jaren ingrijpende vernieuwingen plaats. Zoals de ondertunneling van de A2, de aanpak van oude wijken en de herontwikkeling van het gebied tussen de wijk Limmel en de Maas. Op basis van de DPL-berekening van onder meer klimaatbestendigheid en ecologie heeft de gemeente besloten het regenwater af te koppelen en naar de beek Kanjel te leiden, zodat deze weer de ruimte krijgt. Bovendien wordt een basisschool gebouwd volgens de cradle-to-cradle filosofie.

Reageer op dit artikel