nieuws

Aannemers België pleiten voor ander woningconcept

bouwbreed

De Confederatie Bouw (CB), de Belgische aannemersorganisatie, raamt het aantal nieuwe woningen dat tussen nu en 2025 in België moet worden gebouwd op 900.000. Zij baseert dit aantal op de voorspelde bevolkingstoename en de uitbreiding van het aantal huishoudens. Deze uitbreiding is voor twee derde toe te schrijven aan het verschijnsel van de gezinsverdunning en voor één derde aan de vergrijzing.

De CB roept de Belgische overheden op tot een ambitieus plan om zoveel mogelijk senioren de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk thuis te wonen in een aangepaste woning en daarvoor ook een echt ondersteunend beleid te gaan voeren, ook op financieel vlak.
De aannemersorganisatie meent dat daarbij landen als Nederland, maar vooral de Scandinavische landen als voorbeeld kunnen dienen. Ze spoort de overheden aan tot onmiddellijke actie: “Het aantal woningen dat is aangepast aan de behoeften van de senioren hangt in het bijzonder af van de mate van woonmobiliteit bij de 50-plussers. Tussen nu en 2025 zal het aantal 50-plussers dat verhuist, stijgen van 37.500 naar 68.000 per jaar. Dat is een stijging met 80 procent.
“Volgens de CB is actief oud worden en thuis blijven wonen noodzakelijk als met de gezondheidsuitgaven onder controle wil houden. “Het bouwen van aangepaste woningen werd tot nu toe als een beperkte en veeleisende nichemarkt beschouwd. In feite is het een bouwwijze die de regel zal worden”, meent de CB.
Ze pleit daarom voor een totaal nieuw concept (“universal concept”), d.w.z. woningen ontwerpen die voor iedereen toegankelijk zijn en zijn uitgerust met de belangrijkste domoticatoepassingen. En dat zowel voor slechtzienden als voor mensen die aan een rolstoel gekluisterd zijn.

Reageer op dit artikel