nieuws

Aanneemsom blijft dalen

bouwbreed

De aannemers piepen en kraken

Nog moeilijker hebben onderaannemers en leveranciers het. De stroom inkomsten droogt op terwijl de personeelskosten doorlopen. Dat is niet lang vol te houden.De bouwkosten zijn toch zo langzamerhand wel op een dieptepunt beland. Opvallend is dat de aanneemsommen nog dalen. Zowel bij nieuwbouw, onderhoud als renovatie. Bij de materialen valt de trend te zien dat de prijzen licht stijgen. Aan uurlonen wordt daarentegen steeds minder uitgegeven. Bij de onderaannemers is alle rek er uit.
De aanneemsommen dalen door op de posten indirecte projectvoorzieningen, algemene kosten en winst & risico erg laag in te schrijven. Erger nog: soms worden zelfs negatieve posten opgenomen. De kuubprijs van woningen en woongebouwen was per 1 februari 282 euro.
Overal zijn de berichten hetzelfde. Bij ontwerpers, bouwers en onderaannemers: waar ligt het werk? Diverse gemeenten maken de weg vrij voor subsidies op isolatiewerk. Ook wordt geprobeerd projecten naar voren te halen. De grote vraag is in alle gevallen of de lokale bouwers met de inspanningen van de gemeentebestuurders ook daadwerkelijk geholpen worden. De regels zijn een lelijke sta-in-de-weg bij gerichte steun aan het plaatselijke bedrijfsleven.
Afgelopen jaren was in Nederland de bereidheid isolatiemaatregelen te treffen niet al te groot. Misschien helpt de dit jaar extra lange winter en wordt wat gemakkelijker geld uitgegeven om energiekosten te besparen.

(NBI)

Reageer op dit artikel