nieuws

Zuid-Holland pakt oude bedrijventerreinen aan

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland gaat bestaande bedrijventerreinen opknappen. In totaal worden gebieden met een oppervlakte van 750 hectare onder handen genomen. Daarnaast moet verspreid over diverse locaties 250 hectare nieuwe bedrijventerrein worden aangelegd.

Herstructurering is bij het opknappen van de terreinen een belangrijk gegeven. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot een ruimtewinst van 7 procent. Dit komt onder meer doordat de bereikbaarheid wordt verbeterd en openbaar gebied opnieuw kan worden ingericht. Het beter benutten van de bestaande ruimte is van groot belang in met name de verstedelijkte regio’s zoals Den Haag. Daar is weinig ruimte voor nieuwe terreinen.
Gemeenten en bedrijfsleven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Daarom komen deze in aanmerking voor subsidie. Inmiddels zijn de terreinen die eenvoudig op te knappen waren, grotendeels onder handen genomen. Van de beschikbare Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen, 12,5 miljoen euro, is inmiddels 60 procent toegekend voor het opknappen van 600 hectare bedrijventerrein.

Meer inzet

De resterende gebieden vergen vaak meer inzet en hogere kosten omdat het gaat om moeilijker uitvoerbare projecten. Problemen die zich kunnen voordoen zijn onder meer bodemverontreiniging, verouderde rioleringen en infrastructuur die niet voldoet aan de moderne vereisten. Ondanks de economische crisis moeten ook deze terreinen worden aangepakt.
“Blijven investeren in de kwaliteit van de ruimte in Zuid-Holland is van groot belang om de provincie aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats en als gebied om te wonen en te recreëren”, zo stelt de provincie. Zuid-Holland telt 500 bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van 10.350 hectare.

Reageer op dit artikel