nieuws

Zandcementvloeren

bouwbreed

Het bericht dat de Arbeidsinspectie in beginsel geen zandcementvloeren meer toestaat heeft een grote schok teweeggebracht.

Bestellingen van machines worden geannuleerd, bestekken gewijzigd en
vloerenbedrijven vrezen voor hun toekomst. De reacties uit de branche zijn
emotioneel, boos en zelfs achterdochtig. Zijn ze gek geworden? Spannen de
inspecteurs samen met de leveranciers van anhydriet gietvloeren? Volgens velen
is het vloerensmeren niet zwaarder dan andere beroepen in de bouw. Ruim twee
derde van de gebouwen in Nederland wordt uitgevoerd met dekvloeren van
zandcement. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat de zandcementvloer zou
verdwijnen. Hij vormt namelijk een betaalbare en praktische oplossing voor het
op hoogte brengen en egaliseren van de vloer. Het leggen van zandcementvloeren
is een traditie. Opdrachtgevers waarderen de zandcementvloer. Vloerenleggers
kunnen terecht trots zijn op hun vak. Zij leveren een nuttige bijdrage aan de
samenleving. De meeste mensen wonen en werken op een zandcementvloer, zonder dat
zij het zich realiseren. Deze werkwijze wordt ruw verstoord door de
Arbeidsinspectie. Zij baseert zich niet op technische overwegingen, niet op de
economie, zelfs niet op het sparen van het milieu, maar alleen op het feit dat
het op de knieën met een rei trekken van de specie zwaar werk is. Het leggen van
zandcementvloeren brengt een risico voor de gezondheid met zich mee. De
inspectie is van mening dat het ophogen en egaliseren van vloeren met minder
risico uitgevoerd kan worden door toepassing van gietvloeren. Die zouden
technisch en economisch gelijkwaardig zijn aan de zandcementvloer. Daarover valt
te twisten. De branche en de inspectie zijn aan het touwtrekken over de
zandcementvloer. De Arbeidsinspectie heeft een forse ruk aan het touw gegeven,
zodat de branche een stuk moet opschuiven. Of dat terecht is valt te bezien. In
de praktijk ligt de waarheid doorgaans in het midden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels