nieuws

Waterzuivering gaat energie opwekken

bouwbreed Premium

Dertien waterschappen willen hun zuiveringen verbouwen tot energiecentrale

De schappen rollen daarvoor ‘de Energiefabriek’ uit.
Volgens dit concept halen de installaties in elk geval net zoveel energie uit het aangevoerde afvalwater als ze verbruiken. Op termijn moeten de rioolwaterzuiveringen ook de omgeving van energie kunnen voorzien.
“Waterzuiveringen halen al langer energie uit afvalwater”, zegt Renze van Houten van waterschap Aa en Maas uit Den Bosch. In zijn uitleg gebeurt dat door het slib te vergisten dat na de zuivering van het rioolwater overblijft. Het vrijkomende gas wordt verstookt in een verbrandingsmotor die een generator aandrijft. De opgewekte elektriciteit gaat nu op aan het zuiveringsbedrijf. “Over het geheel genomen kunnen de zuiveringen op die manier zelf ongeveer de helft van de energie maken die ze nodig hebben”, schat Van Houten. Pas wanneer ze het resterende deel ook zelf kunnen opwekken uit het aangevoerde afvalwater mogen de rioolwaterzuiveringen energieneutraal heten. Uiteindelijk moeten de waterzuiveringen zoveel energie kunnen maken in de vorm van gas, elektra en warmte dat ze er ook de omgeving mee kunnen bedienen.

Businessplannen

Dat concept heet bij de Unie van Waterschappen ‘de Energiefabriek’. Als alle rioolzuiveringen voor die taak worden voorbereid zouden er in Nederland ruim 350 centrales kunnen bijkomen. “Deze energiefabrieken bestaan vooralsnog alleen in de vorm van businessplannen”, vertelt Han Rouw van waterschap Hollandse Delta. “Concrete installaties worden in de loop van dit jaar ontworpen en mogelijk ook nog gerealiseerd”. Het project om van zuiveringen centrales te maken is volgens hem nu zo’n drie kwart jaar aan de gang. In december vorig jaar werd het onderscheiden met De Groene Parel, een innovatieprijs voor maatregelen om het klimaat in de hand te houden.
Het project stelt drie manieren voor om de zuiveringen uit te bouwen. Het basismodel gaat uit van bewezen technieken die een installatie nu al energieneutraal maken. Het plusscenario voegt daar een brandstofcel aan toe en een extra stap voor de slibbehandeling.
Met die maatregelen levert een installatie binnen twee jaar meer energie dan voor de bedrijfsvoering nodig is. In de overtreffende supertrap wordt de rioolwaterzuivering een serieuze energiecentrale, al vergt de ontwikkeling daarvan nog wel een paar jaar.
Van Houten pleit ervoor om de werkzaamheden te laten samenvallen met renovatie en onderhoud. De kosten blijven zo beperkt. Problemen verwacht hij niet. “Nu al zijn de zuiveringen volgens wet en regel ingericht voor het winnen en opslaan van biogas”.

Huishoudens

De stroom afvalwater waaruit dat gas uiteindelijk wordt gewonnen zal naar zijn verwachting ook niet snel opdrogen. “Een jaar of wat geleden nam de hoeveelheid af”, legt Van Houten uit. “Deze daling stagneert nu.” Het overgrote deel van het rioolwater komt overigens van de huishoudens. “Die blijven er voldoende van produceren om de installaties aan de gang te houden.”

Reageer op dit artikel