nieuws

Vervlechten levert veel tijdwinst op

bouwbreed

Vervlechten van planologische procedures en de aanbesteding levert een tijdwinst op van een tot twee jaar. Maar leidt ook gegarandeerd tot interne conflicten.

Dat blijkt uit de rapportage nieuwe marktbenadering/vervlechting waarin elf vervlochten infraprojecten zijn doorgelicht. Bovendien kampen de projecten met veel meer risico’s en onzekerheden, ervaren zelfs de meest ervaren projectmanagers.
Daar staat op diverse fronten voordeel tegenover zoals minimaal een jaar tijdwinst, meer creativiteit voor marktpartijen en gecommitteerde aanbiedingen op het moment van politieke besluitvorming. De dubbeldekstunnel van de A2 Maastricht, N302 Harderwijk en de A4 Steenbergen bewijzen dat de markt creatieve oplossingen verzint als bouwers die ruimte krijgen. De Spoedwet toont grote tijdwinst aan. Daar is de markt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de bundeling van zestien wegverbredingen. Recent is het eerste werk gegund zonder precies te weten wat de scope van het project is.
Rijkswaterstaat concludeert dat de opgedane kennis en ervaring versnipperd dreigt te raken waardoor het proces van vervlechten onnodig langzaam wordt doorlopen. Hoog tijd om bredere conclusies te trekken en een soort handleiding te maken voor het vervlechten. Inmiddels hebben zes projecten het vervlechtingsproces in z’n geheel doorlopen.

Wrijving

Opvallend is dat bij alle projecten wrijving is opgetreden tussen de disciplines van de aanbesteding en het planproces. “Alsof twee werelden bij elkaar komen.” Een betere voorbereiding en betere integratie van beide disciplines zouden bij nieuwe projecten minder conflicten opleveren.
Alleen bij de wegverbreding van de N302 dwars door Harderwijk traden geen problemen op. Opvallend was dat in het Gelderse project tot aan het eind van de planologische procedure ruimte was voor de markt voor verschillende bovengrondse en ondergrondse oplossingen. De inschrijvingen werden beoordeeld op de meest optimale oplossing bij een plafondbedrag. Het advies aan de beleidsambtenaren is die methode te kopiëren voor de gewijzigde Tracéwet van 2010.

Reageer op dit artikel