nieuws

Versterking kade Damrak

bouwbreed

Ruim 30 meter lange groutankers moeten voorkomen dat de kademuur van het Damrak instort zodra de tunnelboormachines voor de Noord-Zuidlijn er onderdoor gaan

Gebroeders van Leeuwen is gestart met het schuin inbrengen van de ankers. Ze
worden gekoppeld aan een serie stalen buispalen en een balk die de kademuur op
zijn plek moet houden. Om de druk op de constructie verder terug te dringen
wordt de grondaanvulling achter de muur vervangen door licht ophoogmateriaal. De
kans op inzakkingen is nog het grootst zodra het vrieslichaam, waar de
tunnelboormachine de eerste meters onderdoor gaat, ontdooit. Daardoor zou de
kleef van de oude houten palen onder de kade gebroken kunnen worden, waardoor
die geen houvast meer bieden.

Genadeklap

Technisch zou dat niet zo’n probleem zijn. De grond kan aangevuld worden,
plaveisel hersteld terwijl de boormachine haar weg vervolgt. Maar voor het toch
al broze vertrouwen van de Amsterdammers zou het wel eens de genadeklap kunnen
zijn. Vandaar alle voorzorgen die het projectbureau Noord-Zuidlijn neemt.
Vriesschild noch versterkingsconstructie kwam in de oorspronkelijke bouwplannen
voor. Gaandeweg rees het vermoeden dat de palen onder het Damrak wel eens langer
konden zijn dan gedacht. Daarom werd het vriesschild geïntroduceerd om te
voorkomen dat de boormachine de palen en de kademuur mee zou trekken. Toen de
palen toch niet zo lang bleken, werd het 90 meter lange vriesschild gehandhaafd
om het risico op een blow-out tegen te gaan. Op de eerste meters van het tracé
bevindt de boormachine zich nog niet zo diep en is de kans op plotseling
drukverlies het grootst.

Reageer op dit artikel