nieuws

Uur van de waarheid nadert voor Crisiswet

bouwbreed

Premier Balkenende heeft tot dinsdag de tijd te voorkomen dat zijn Crisis- en herstelwet opnieuw vertraagt.

Een krappe meerderheid van de Eerste Kamer vindt dat de minister-president
vragen over de wet die procedures rond bouwprojecten moet versnellen,
onvoldoende heeft onderbouwd. Hij gaf geen antwoorden, maar meningen, zo klinkt
de kritiek vooral uit linkse hoek. Balkenende wordt vriendelijk verzocht de
openstaande vragen alsnog te beantwoorden. Veel tijd krijgt hij niet: dinsdag
besluit de Eerste Kamer namelijk of het debat over de Crisis- en herstelwet op
16 februari kan plaatsvinden. Deels hangt dat af van de antwoorden waarmee
Balkenende komt. Met name de PvdA wil ook de garantie dat vier ministers
(Cramer, Bal­kenende, Hirsch Ballin en Eurlings) het debat bijwonen.

Uitgesteld

Als de Eerste Kamer er dinsdag niet uitkomt, wordt het debat met een maand
uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou een maand extra
vertraging betekenen voor de wet die eigenlijk per 1 januari al in werking zou
treden. Van uitstel zou zelfs nog afstel kunnen komen, voorspelt Gerard Schouw,
voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. “De politieke
verhoudingen kunnen na de verkiezingen namelijk weleens heel anders liggen.
Bovendien staat het kabinet dan ook voor andere beladen vraagstukken zoals
Afghanistan en het rapport-Davids. Of het echt spannend wordt? Met deze, gekke,
complexe wet is het elke week spannend.” In de Eerste Kamer moet de premier de
PvdA, de SP, de ChristenUnie, de SGP en de PvdD nog overtuigen. Vooral de SP en
de PvdA twijfelen of de wet de beoogde effecten zal hebben. Niet de lange
procedures, maar vraaguitval zorgt voor de stagnatie in de bouw”, voert de PvdA
aan. Onder aanvoering van Margriet Meindertsma hekelt de partij vooral de ruimte
die de Crisis- en herstelwet biedt aan nieuwbouwprojecten van 12 tot 2000
woningen. Ze vindt dat de regering de soepele behandeling van deze projecten
buiten de wet moet laten, omdat dat te veel onduidelijkheden en onwenselijkheden
met zich meebrengt. Grotere woningbouwprojecten, van nationaal belang, zouden op
een andere manier in de wet kunnen worden ondergebracht, redeneert Mein­dertsma.

Hoog spel

Bouwend Nederland snapt niet dat de PvdA “hoog spel” speelt. Dat de bouw
niets aan deze wet zou hebben, is volgens de branchevereniging onzin. “De
bouwsector heeft deze wet hard nodig. Vertraging moet beslist worden voorkomen.
Weet de Partij van de Arbeid wel hoeveel bouwbedrijven er in vier weken failliet
gaan?”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels