nieuws

‘Staat gemetseld buitenblad behoeft speciale aandacht’

bouwbreed

Het is raadzaam om het aantal en de staat van spouwankers, de staat van metselwerkondersteuningen en de hechtsterkte van het metselwerk van bestaande buitenspouwbladen te controleren. Daarmee kunnen instortingen worden voorkomen.

Dat valt op te maken uit het rapport ‘Duurzame veiligheid van metselwerk’ van het kennisplatform voor de bouw SBR uit Rotterdam. ‘Duurzaam’ betekent in dit verband ‘gewaarborgd tijdens de verwachte levensduur’.
Het rapport betreft de gemetselde buitenbladen van spouwmuren, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Aan het rapport heeft een brede commissie gewerkt waarin onder meer de VROM-Inspectie, het Centraal Overleg Bouwconstructies en het Platform Constructieve Veiligheid waren vertegenwoordigd. De rapporteurs geven advies over het beoordelen van een bestaande constructie.

Spouwankers

De spouwankers kunnen het beste worden geïnspecteerd door het gedeeltelijk openhakken van de gevel. De kwaliteit van het metselwerk kan worden beoordeeld door het bepalen van de hechtsterkte. Als de spouwankers niet voldoen, biedt het plaatsen van renovatie-ankers een oplossing. Het is meestal niet nodig het buitenblad te vervangen. Als de metselwerkondersteuningen zijn gecorrodeerd, kunnen ze worden vervangen door nieuwe. Als de hechtsterkte niet voldoet, zit er weinig anders op dan het buitenblad te slopen en opnieuw op te metselen. In dat geval kunnen ook horizontale dilatatievoegen worden aangebracht om de spanningen in het buitenblad te beperken.

Isolatie

Volgens Wim Verburg, projectmanager bij SBR, kan een goed gemetseld bakstenen buitenblad met rvs-spouwankers 75 tot 100 jaar mee.
“Instortingen in de nieuwbouw worden veroorzaakt door fouten bij de uitvoering. Instortingen van bestaande buitenbladen komen doordat gebouwen langer meegaan dan tijdens de bouw verwacht. Bovendien zijn de spanningen in het metselwerk groter als in de spouw isolatie is aangebracht. Het buitenblad wordt dan warmer door de zon en kouder in de winter. Tenslotte, een buitenblad op het westen wordt zwaar door regen belast. Aan de binnenzijde stroomt water naar beneden. Dat levert een zware corrosieve belasting van de stalen ankers in het metselwerk op,” aldus Verburg.
Een punt van aandacht vormen metselwerk van hoge gevels. “In het algemeen moet rekening worden gehouden met verkorting van de betonnen constructie. Bij een gebouw van bijvoorbeeld 80 meter hoog moet om de twee lagen een horizontale dilatatie worden aangebracht van een centimeter”, aldus Verburg. Hij merkt op dat de staat van gemetselde buitenbladen serieuze aandacht behoeft. Burgers moeten zich veilig weten en de straat op kunnen zonder angst voor vallende bakstenen.
Met het rapport van SBR in handen kunnen de verantwoordelijke partijen de constructieve veiligheid van de gevels objectief beoordelen, staat in het rapport. Indirect draagt het rapport bij aan de veiligheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels