nieuws

Schijnzelfstandigen verpesten markt

bouwbreed Premium

Huur goedkope zelfstandigen in, dat spaart kosten. Het lijkt in de huidige voor de bouw moeilijke tijden aantrekkelijk. Maar op de langere termijn leidt dit soort praktijken echter tot vervelende consequenties met ontwrichting van de arbeidsmarkt als gevolg.

Het is geen nationaal probleem, weten de Europese federatie van
bouwwerknemers EFBH en bouwwerkgevers FIEC al veel langer. En simpele
oplossingen zoals het verbod op uitzenden van zzp’ers zoals
Aannemersfederatie-voorzitter Henk Klein Poelhuis gisteren in deze krant
voorstelde, bestaan niet. Het probleem zit dieper. Het heeft te maken met de
versnippering van het bouwbedrijfsleven waarvan dik 90 procent gerekend kan
worden tot het midden- en kleinbedrijf en het heeft alles te maken met het
Europees Verdrag met zijn open grenzen en vrij verkeer van mensen en diensten.
In tijden van economische bloei en tekorten op de arbeidsmarkt lijkt er nog niet
eens zoveel aan de hand. Dan is iedereen blij met de extra handjes die zo lekker
flexibel kunnen worden ingezet. Als het gaat om echte zelfstandigen die
tijdelijk hun krachten verhuren, dan klopt dat. Anders wordt het als het gaat om
zogenaamde zelfstandigen die via op het oog keurige tussenpersonen worden
aangeboden. Zeker als dat tegen tarieven gaat waarvoor eigen werknemers bij
wijze van spreken het bed niet uitkomen, is het oppassen geblazen. Behalve
sociale uitbuiting is er dan maar al te vaak sprake van zwartwerken. Als dat
achteraf blijkt, staan de fiscus en het UWV met een gepeperde rekening op de
stoep van de hoofdaannemer.

Gezondheid

FIEC en EFBH constateren in een aantal landen ook een duidelijke
verslechtering van de arbeidsomstandigheden en derhalve toenemende gevaren voor
de gezondheid van de bouwvakkers. Dat is slecht voor een sector die toch al
beschouwd wordt als risicovol. Op de langere termijn kunnen de consequenties nog
veel erger zijn. Waar iedereen zijn mond vol heeft over ‘employability’ van
werknemers door betere opleidingen, dreigt juist het tegenovergestelde. Naarmate
meer met ingehuurd personeel wordt gewerkt dat niet keurig bedrijfstakeigen
premies afdragen, wordt het draagvlak van bedrijfstakeigen regelingen en fondsen
uitgehold. Lagere of soms zelfs helemaal geen opleidingen leiden uiteindelijk
tot slechtere kwaliteit en oplopende faalkosten. Schijnzelfstandigen verpesten
ook in die zin de markt.

Reageer op dit artikel