nieuws

Schap Noord-Limburg pakt riooloverstorten aan

bouwbreed Premium

Het Waterschap Peel en Maasvallei stelt drie miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van riooloverstorten in Noord-Limburg

Met dat geld kunnen gemeenten maatregelen nemen tegen lozing van verontreinigd rioolwater op ecologisch kwetsbare oppervlaktewateren.
Bij hevige regen komt nu gemiddeld zes keer per jaar vervuild rioolwater terecht in beken, rivieren en vijvers. Om in 2015 te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese norm moet het aantal overstorten voordien zijn teruggebracht naar één keer per twee tot vijf jaar.

Reageer op dit artikel