nieuws

‘Rijk hoonde ons bouwplan weg’

bouwbreed

Spoorwissels op aardwarmte, parkeergarages in de duinen en een alternatief voor de ring Utrecht. Initiatieven vanuit de markt, maar ze vinden geen gehoor bij de machtige rijksopdrachtgevers. “We zijn weggehoond met een plan voor een tolbaan op de A12 tussen Den Haag en Gouda”, zegt directeur Cees Pronk van VolkerWessels.

Gisteren presenteerden Pronk, directeur Hans Moll van Strukton en Elco
Brinkman van Bouwend Nederland een zeven-stappen-plan over Eigen Initiatieven.
Het waarom is simpel: van de 2000 plannen of ideeën die bij de diverse loketten
zijn binnengekomen, belandt bij VROM en Verkeer en Waterstaat 98 procent in de
prullenbak. Van die plannen is 10 procent afkomstig van marktpartijen. Het
relatief strenge loket van ProRail daarentegen – waar slechts vijf plannen
binnenkwamen – draait wel effectief voor de bouwsector. Twee van de vijf plannen
zijn in uitvoering. De sector hoopt op meer succes met de lancering van een
zeven-stappen-plan. Op de vraag waarom zoveel plannen in de prullenbak
verdwijnen, antwoordt Pronk: “We zijn te vroeg of te innovatief en komen snel op
het gevoelige vlak.” De bouw borrelt van de ideeën, maar krijgt nauwelijks kans
om de aandacht van de opdrachtgevers te trekken. De tunnel Sijtwende, de
jachthaven in Medenblik en ecobeach tonen echter aan dat niet alle plannen
kansloos zijn. Maar in de praktijk wordt bijna elk initiatief vermorzeld in de
bestaande langzame draaiende molen, moeten Moll, Pronk en Brinkman constateren.
De nieuwe contractvormen hebben iets meer ruimte gebracht voor marktconcepten en
eigen ontwerp, maar de ruimte voor verdergaande ideeën is beperkt. “We hebben
bij de Hollandse Brug allerlei apparatuur aangebracht om een slimmer onderhoud
voor bruggen te meten. Zodra de renovatie klaar was, kregen we het verzoek die
spullen weg te halen. Zonde van de moeite, maar begrijpelijk vanuit
aanbestedingsoogpunt. Rijkswaterstaat was bang in de armen van een partij te
worden geduwd. Dat was helemaal niet onze opzet, maar zo wordt nog echt
gedacht”, geeft Moll als voorbeeld van hoe innovatie weinig kans krijgt.

Bruggen

Als positief voorbeeld wijzen de heren op de prijsvraag voor het onderhoud
van bruggen. “Een breed probleem met een repeterend effect waar nog geen geld
voor is en de markt meehelpt oplossingen aan te dragen”, vat de directeur van
Strukton samen De kans is groot dat daar onderhoudsprojecten uit voortvloeien.
Brinkman vult aan: “In de b&u-sector zie je dat vaker, maar bij
infra-projecten willen we nog steeds opnieuw het wiel uitvinden. Bij innovatie
wordt gekeken naar de voorfase, maar zelden geredeneerd vanuit projectfase en de
techniek.”

Cultuur

De Afsluitdijk, de IJmeerverbinding en de ring Utrecht zijn bij uitstek
geschikt om snel op te pakken. “Iedereen is het erover eens dat die projecten
móeten. Zet het probleem op de markt en kies dan uit de oplossingen in plaats
van eindeloos varianten uit te werken. In die voorfase wordt met praten en
onderzoeken 20 tot 40 procent van de kosten verspild en gaat jaren tijd
verloren. Maar niemand rekent zo, behalve de bouw- en infrabedrijven. Het past
niet in onze cultuur om dat soort kosten inzichtelijk te maken, maar veel
bestuurders zouden zich rot schrikken als de kosten van hun eigen handelen ook
worden gekwantificeerd en nooit meer zo lang treuzelen en weer eerst een
onderzoekje aanvragen”, is de stellige overtuiging van Brinkman. De crisis en
het geldgebrek bij de overheid zullen een duw in de goede richting geven en meer
ruimte bieden voor marktpartijen.

Zeven stappen

l Schrijf concreet initiatief l Dien initiatief in bij juiste loket l Loket
beoordeelt initiatief l Draag idee over aan procesmanager l Vraag mondelinge
toelichting l Laat bestuurder beoordelen l Handel Eigen Initiatief af Bron: Neem
nou Eigen Initiatief

Reageer op dit artikel