nieuws

Regeling zware beroepen stuit op bezwaar

bouwbreed Premium

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn eensgezind tegen kabinetsregeling voor zware beroepen.

Hoe onderscheidt je een zwaar beroep van een niet zo zwaar beroep? Die vraag
kan nooit goed worden beantwoord, stelden de werkgevers- en
werknemersorganisaties gisteren tijdens een rondetafelgesprek met Tweede
Kamerleden. Dus hoe ontzie je dan mensen die een leven lang zwaar werk
verrichten? In het wetsvoorstel van het kabinet zijn werkgevers verplicht hun
werknemers na 30 jaar ander werk aan te bieden, op straffe van een boete die kan
oplopen tot twee jaarsalarissen. “Een monstrum van een regeling”, vonden niet
alleen Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW en Loek Hermans, voorman van MKB
Nederland. Ook de werknemerorganisaties FNV, CNV en MHP zagen er geen brood in.
Maar hoe dan wel? FNV richt zijn voorstel op mensen met lage inkomens, die
meestal een zwaar beroep hebben. Als zij vroeg beginnen met werken, moeten zij
op hun 65ste met pensioen kunnen met behoud van volledige AOW-uitkering.
Naarmate het inkomen stijgt, kan dat pensioen worden gekort. Een voorstel waar
Wientjes “elementen” in zag om over verder te praten. Hermans pleitte voor
verbeteringen in opleidingen, het loopbaanbeleid en arbeidsomstandigheden.
Zodanig dat iedereen goed kan doorwerken tot 67 jaar. “Een interessant idee”,
volgens Bert van Boggelen, waarnemend CNV-voorzitter.

Reageer op dit artikel