nieuws

Rechter eist akkoord dakenrel

bouwbreed Premium

De gemeente Leiden, corporatie de Sleutels en de ruim honderd bewoners die zich niet veilig voelen onder de nog ‘illegaal gerenoveerde’ daken gaan samen op zoek naar een constructieve oplossing.

Dat is de voorlopige uitkomst van een rechtszaak over een al jaren durende
dakenrel in Leiden. De partijen krijgen van de Haagse rechtbank vier weken de
tijd om een akkoord te bereiken. Bewoners van de Verzetsheldenbuurt stapten naar
de rechter, omdat ze menen dat de gemeente Leiden haar taak als handhaver
verwaarloost. Nico Scholten, van de Stichting van Expertisecentrum Regelgeving
Bouw stond hen bij. “De situatie is na de renovatie verslechterd tot onder het
niveau van de bestaande bouw”, hield hij de rechter voor. Scholten sprak over
golvende daken van de ruim vijftig jaar oude huizen. Ook de kans op
brandoverslag zou door de renovatie groter zijn geworden.

Handhaving

Maar zoals de rechter gisteren al snel duidelijk maakte, ging de rechtszaak
niet over technische aspecten. Gisteren was het de vraag of Leiden goed
handhaaft of niet. Een complexe zaak erkende de rechter vooraf, omdat de kwestie
een lange voorgeschiedenis kent. Zo begon corporatie de Sleutels een paar jaar
geleden aan de renovatie zonder bouwvergunning. In eerste instantie achtte de
gemeente die vergunning ook niet nodig, maar later kwam Leiden daar toch op
terug. Er kwam een bouwvergunning, maar die werd tot op de dag van vandaag nooit
onherroepelijk verklaard, omdat dezelfde bewoners daartegen een bezwaarschrift
indienden. Zonder bouwvergunning valt er nu dan ook niets te handhaven, stelde
de gemeente dan ook. “Pas als de bouwvergunning onherroepelijk is kunnen we
verdergaan met handhaven. Verder is van acuut onveilige situaties nooit sprake
geweest”, aldus een zegsvrouw namens het Leidse college van burgemeester en
wethouders. Leiden erkende uiteindelijk wel dat er extra maatregelen nodig zijn
om de daken volgens het Bouwbesluit op te leveren. Die bevestiging greep de
rechter onmiddellijk aan.

Reageer op dit artikel