nieuws

Reactie Schuld

bouwbreed

Wat een eenzijdige en negatieve publicatie in uw commentaar ‘Schuld’ in Cobouw van 18 december.

“Willens en wetens de capaciteit in stand gehouden terwijl de koopkrachtige
vraag al geruime tijd terug liep. Met oogkleppen zijn projecten aangenomen tegen
soms meer dan schrikbarend lage rendementen.” Aldus uw geciteerde commentaar! Er
zijn misschien wel meer bedrijven dan u schrijft die juist heel flexibel in de
markt de afgelopen jaren en decennia hebben gefunctioneerd en nog functioneren.
Hierbij is het inspelen op vraag en aanbod, de markt voor het bouwbedrijf, of
wel als bouwer of als ontwikkelende aannemer van levensbelang is gebleken. De
wijze waarop plannen tot stand komen met alle wet- en regelgeving die hier aan
vooraf gaat, heeft vaak een dusdanige stroperigheid tot gevolg dat vele
ontwikkelingen van projecten tengevolge van diezelfde stroperigheid in de markt
niet meer weggezet kunnen worden. Doorlooptijden die ten gevolge van
inspraakprocedures, dezelfde wet- en regelgeving, ambitieniveaus en
tegenstrijdige regelgeving maken dat we in de bouw alleen maar op een heel
kostbare wijze bezig zijn. Daar staat een ‘starter’, om maar een doelgroep ten
noemen, bepaald niet op te wachten. Gemiddelde doorlooptijden van 5 tot 10 jaar
om projecten in de bouw te realiseren zijn geen uitzonderingen. Ik zou zeggen
onderzoekt u eerst eens echt hoe het zit, in plaats van uw commentaar te
plaatsen alsof de bouwsector dit allemaal zelf verzint en daaraan schuldig zou
zijn. Overigens hoeven wij gelukkig niet van alles uit de kast te halen om ons
hoofd boven water te houden. Wij zijn al bijna 70 jaar actief met een goed
gevulde orderportefeuille waar wij de komende jaren mee vooruit kunnen.

P. Veerman
Radix en Veerman

Reageer op dit artikel