nieuws

Raad van State haalt streep door afvaloven

bouwbreed

De afvaloven in Harlingen kan voorlopig nog niet in gebruik worden genomen. De Raad van State oordeelde dat de milieuvergunning die de provincie Friesland voor de oven heeft gegeven, niet in orde is. De provincie moet nu bekijken of ze een nieuwe milieuvergunning kan en wil opstellen.

Afvalverwerkingsbedrijf Omrin wil de reststoffenenergiecentrale in Harlingen, aan de rand van de Waddenzee, bouwen. Volgens het bedrijf is er onvoldoende capaciteit om het afval te verwerken en moet de nieuwe installatie in Friesland een oplossing bieden. De plannen voor de afvaloven leidden tot veel protest onder omwonenden.
Zowel natuur- en milieuorganisaties als Omrin zelf waren in beroep gegaan tegen de vergunning. De organisaties omdat ze vrezen voor geluidsoverlast, geurhinder, bodemverontreiniging en aantasting van de Waddenzee. Omrin vond de eisen voor de uitstoot van zoutzuur en zwaveldioxide te streng. Uit de uitspraak blijkt dat beide partijen gedeeltelijk gelijk hebben gekregen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels