nieuws

PvdA twijfelt nog steeds aan nut Crisiswet

bouwbreed

De PvdA trekt nog steeds in twijfel of bouwbedrijven iets aan de Crisis- en herstelwet hebben. “Procedures zijn niet het probleem, maar de vraaguitval”, aldus Eerste Kamerlid Margriet Meindertsma (PvdA).

De tijdelijk directeur van het Zwolse bouwconcern Moes vindt het dan ook
spijtig dat premier Balkenende de effecten van de Crisis- en herstelwet op de
werkgelegenheid in de bouw niet nader heeft onderzocht. In een brief aan de
Eerste Kamer laat Balkenende weten dat hij extra onderzoek niet nodig acht. Nog
altijd gaat de minister-president er vanuit dat de wet die 1 maart moet ingaan,
goed is voor het behoud van 10.000 banen in de bouw en 20 miljard euro aan
investeringen. Meindertsma trekt die getallen in twijfel. “Dat is bureaupraat.”
De PvdA’er vreest verder dat alleen de grote aannemers garen zullen spinnen bij
de wet.

Reageer op dit artikel