nieuws

Provincie Flevoland komt Urk tegemoet met windmolens

bouwbreed Premium

De windmolens van het megapark in de Noordoostpolder moeten verder van Urk af worden geplaatst. Dat is het unanieme advies van Provinciale Staten van Flevoland.

In het advies aan minister Van der Hoeven schrijven de staten dat twee dijken bij het dorp, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk gevrijwaard moeten blijven van windmolens. Met dit advies komt de provincie tegemoet aan de felle protesten vanaf het voormalige eiland. Gevreesd wordt dat de molens het karakteristieke zicht op het dorp verpesten.Volgens de plannen moeten in de Noordoostpolder 93 windmolens verrijzen waarmee het direct het grootste windmolenpark op land wordt. Provinciale Staten zijn daar voorstander van, maar willen het zicht op de historische kern van het vissersdorp beschermen ook als dat betekent dat er 10 procent minder windmolens worden gebouwd.
De windturbines van windpark Noordoostpolder komen volgens het plan 1,6 kilometer van Urk af te staan. Volgens de gemeente gaat dat ten koste van het dorpsgezicht. De gemeente stelde dat onlangs ook in een brandbrief aan de Tweede Kamerfracties.
Ook in Friesland kijkt men met gemengde gevoelens naar het park, waarvan een aantal molens op het grondgebied van de gemeente Lemsterland zou komen. Zowel de provincie als de gemeente vindt dat daar slechts over gesproken kan worden als de aanleg van het park leidt tot sanering van windmolens in Friesland.

Reageer op dit artikel