nieuws

ProRail koestert ideeën

bouwbreed

Bouwers die bij de ministeries van VROM of Verkeer en Waterstaat een plan indienen, moeten veel geduld hebben.

ProRail daarentegen kan snel beslissen of een plan nader onderzoek verdient,
wordt uitgevoerd of in de prullenbak belandt. Dat blijkt uit een inventarisatie
van Cobouwbij de verschillende ideeloketten van ProRail en de ministerie van
Verkeer en Waterstaat en VROM Bij ProRail zijn in een jaar tijd vijf plannen
ingediend, waarvan er al twee in uitvoering zijn. Ter vergelijking: bij Verkeer
en Waterstaat en VROM zijn de afgelopen drie jaar inmiddels bijna 2000 plannen
ingediend, waarvan slechts drie tot concrete resultaten hebben geleid. Meer dan
98 procent is doorverwezen naar andere instanties of verdwijnt in de prullenbak.
Verkeer en Waterstaat wijt dat vooral aan de gebrekkige kwaliteit van de
plannen. Strukton organiseert donderdag samen met Bouwend Nederland een congres
over eigen initiatieven van de bouwsector. De bouwer vindt dat de overheid te
afwachtend omgaat met de plannen uit de bouw en pleit voor een vlottere aanpak
met grotere slagingskans. De bouw lijkt het meest gebaat met de praktische
aanpak van ProRail waar bouwers meteen een prijsopgave moeten meeleveren.

Kansrijk

Het ideeloket van ProRail bestaat nog geen jaar en heeft van de vijf
ingediende ideeën twee in uitvoering. Daarbij gaat het om een pilot met ATB op
stalen bruggen en een ontwikkelingstraject voor treinbeveiliging PLC. Een plan
voor emplacementbenutting is in behandeling. Twee andere zijn afgewezen. De
ideeloketten van Verkeer en Waterstaat en VROM hebben al bijna 2000 reacties
opgeleverd. Bij Verkeer en Waterstaat zijn tussen februari 2007 en oktober 2009
1200 eigen initiatieven binnengekomen, waarvan 10 procent van bedrijven. Van al
die ideeën zijn er acht als mogelijk kansrijk bestempeld. Bij VROM zijn vanaf
oktober 2008 671 initiatieven binnengestroomd, waarvan 188 van bedrijven.
Twintig initiatieven hebben geleid tot een gesprek.Al die plannen hebben
geresulteerd in een proef en twee plannen die nu meelopen in de procedures van
Rijkswaterstaat. Daarbij gaat het om een idee van BAM voor het filteren van fijn
stof in de Thomassentunnel. Een plan van Strukton voor een dubbeldeksweg als
alternatief voor de Noordelijke Rondweg Utrecht. Het andere idee komt van Dura
Vermeer en is een parallelstructuur voor de A44.

Reageer op dit artikel