nieuws

Noorden start proef aanbesteden

bouwbreed

De noordelijke provincies gaan proefdraaien met elektronische informatieverstrekking bij aanbestedingen.

Dat scheelt pakken papier. Groningen Seaports bijt het spits af. Het bedrijf
gebruikt het systeem BrigID, een elektronische database waarin aannemers alle
documenten kunnen stoppen die een aanbestedende dienst wil hebben. Het gaat hier
om een Europese aanbesteding voor de revitalisering van haventerreinen. Vanaf
morgen kunnen belangstellende aannemers gebruikmaken van ­BrigID. Ze mogen de
aanbesteder alle door hem gevraagde documenten op papier geven. Maar doen ze het
op papier en via het elektronische systeem, dan krijgen ze een fictieve korting
van 10.000 euro op de inschrijfsom. De inschrijftermijn sluit 25 januari. Het
noorden heeft het initiatief genomen om het digitale systeem te ontwerpen.
Achterliggende gedachte is dat al jaren wordt gesproken over een database die
aannemers verlost van het verzamelen van heel veel papier voor elke
aanbesteding.

Koppeling

Nu kan hij de database vullen en bijhouden. Opdrachtgevers kunnen de
noodzakelijke gegevens daaruit halen. De tweede reden is dat TenderNed nog
steeds niet functioneert. Mocht dat ooit wel het geval zijn, dan is koppeling
van de twee systemen simpel te realiseren. Inmiddels zijn er ook andere
softwarepakketten ontwikkeld die veilingen en elektronisch aanbesteden mogelijk
maken. Maar een database die wordt gedragen door de bouwsector is er nog niet.
Daarom heeft de Noordelijke Regieraad Bouw besloten de ontwikkeling mogelijk te
maken. Een van de belangrijkste eisen aan het systeem is dat opdrachtgevers 100
procent zeker moeten weten dat een aanbieder ook werkelijk is wie hij zegt te
zijn. Dat is met de huidige stand van de techniek te realiseren. Tijdens een
recente werksessie noemden verschillende deelnemers een authenticatie van
bijvoorbeeld een K-formulier via BrigID geen enkel probleem. Voordeel voor de
aannemer is dat als hij via het systeem kijkt naar een aanbesteding, hij in een
oogopslag kan zien of de gevraagde documenten al in het systeem aanwezig zijn.
Is dat niet het geval dan kan hij de ontbrekende documenten direct uploaden.
Behalve Groningen Seaports gaat ook Rijkswaterstaat Noord-Nederland nog dit
voorjaar een experiment met het systeem houden. Per 1 maart moet het systeem
volledig operationeel zijn waarna het geïmplementeerd kan worden en
doorontwikkeld.

Reageer op dit artikel