nieuws

Noorden moet gww-projecten slim uitvoeren

bouwbreed

Het regiospecifieke pakket Zuiderzeelijn vraagt om het slim in de markt zetten van de projecten.

Anders dreigen capaciteitsgebrek en stijgende prijzen. Dit bleek gisteren
tijdens de marktdialoog over het pakket. In het noorden gaat jaarlijks zo’n 750
miljoen euro om in de gww-sector. Met het regiospecifieke pakket Zuiderzeelijn
(RSP-ZZL) wordt dat 30 tot 60 procent meer. “Dat doen we er niet even bij”,
waarschuwde Rolf Koops regiomanager Noord van Bouwend Nederland zijn
toehoorders. Hij verklaarde dat met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen nu
al wat terughoudend wordt omgegaan met het op de markt zetten van projecten.
Hetzelfde geldt voor de verwachte bezuinigingen op het provinciefonds. “Op korte
termijn zal het daardoor schraal zijn en krimp geven terwijl we weten dat we de
mensen straks hard nodig hebben. Op de langere termijn zitten we met een
overbelaste kolom”, aldus Koops. Dat leidt dan tot suboptimale benutting van de
miljarden die in het pakket zitten. Want als er capaciteitsgebrek is en er
worden ineens veel projecten in de markt gezet, stijgen de prijzen en zal er
sprake zijn van tijdsoverschrijding. Als het al lukt om wel de benodigde
capaciteit te organiseren, zal dat van elders komen. En dat is jammer voor de
noordelijke werkgelegenheid, vindt Koops. Dezelfde cyclische frictie ziet hij
ook bij overheden die hun handen vol hebben om de projecten planologisch voor te
bereiden en vervolgens aanbestedingsgereed te krijgen.

Steun

Zijn oproep werd van diverse kanten gesteund. Zo bepleitte Rinze Rijpkema van
KWS Noord niet te wachten met projecten in de markt te zetten tot alles tot in
de puntjes is geregeld. Ook hij vreest anders een enorme prop over twee jaar die
alleen maar frustrerend werkt voor overheden en marktpartijen. “Liever dit jaar
nog twee projecten op de markt dan wachten”, was zijn motto. Alle sprekers waren
het erover eens dat vroegtijdig betrekken van de markt essentieel is voor het
welslagen van het pakket. “Goede samenwerking maakt het mogelijk risico’s te
delen in plaats te verdelen”, aldus Rijpkema. Daarnaast vond hij dat het RSP
gebruikt moet worden om het imago van de bouw in het noorden op te krikken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels