nieuws

Noord-Zuidlijn nog duurder

bouwbreed

De kosten van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn kunnen oplopen naar 4 en 5 miljard euro

Dat vermoeden uit RIGO Research & Advies.
Nu denkt de gemeente nog uit te komen op 3,1 miljard.
“Als nu alles goed in de hand wordt gehouden, zou ruim 3 miljard het eindresultaat kúnnen zijn”, zegt Rob de Wildt van RIGO Research & Advies. De kans daarop acht hij echter uiterst klein. Andere grote projecten laten zien dat in de eindfase de kosten nog fors oplopen. “Kijk maar naar projecten als het Schotse parlementsgebouw dat twintig keer zo duur werd als de raming. Of de ss Rotterdam dat tien keer over de kop ging”, aldus De Wildt.
Samen met zijn collega Geurt Keers heeft hij eens gekeken naar het verloop van de ramingen sinds 1991 toen het principebesluit werd genomen voor de aanleg van de lijn. In 1991 werd nog uitgegaan van 500 miljoen, anno 2009 is de stand al 2,6 miljard. “Als je die trend extrapoleert naar de verwachte einddatum in 2018, dan komt de lijn uit richting de 6 miljard”, voorspelt de RIGO-partner.
Daarbij komt ook nog dat de Amsterdamse enquêtecommissie aangeeft dat er weinig wijziging in de scope van het project is en tegelijkertijd de scoperisico’s buiten het project zijn geplaatst.
Het funderingsherstel van panden langs het tracéwordt uit andere budgetten gesubsidieerd. Complicaties in de bouw van het busstation achter het Centraal Station door vertraging van de Noord-Zuidlijn zullen naar zijn verwachting ook wel niet zijn doorberekend aan het project.

Veerman

Het rapport van de Commissie-Veerman maakt hem evenmin geruster over de kosten. “Veerman heeft slechts gekeken naar de ruwbouw. De bouwkundige afbouw, de railinfrastructuur, de signalering en het rijdend materieel zijn buiten beschouwing gebleven, schrijft Veerman zelf. Niet voor niets adviseert de commissie een audit op dit deel uit te voeren.”
Hij vindt dan ook dat burgemeester en wethouders iets te makkelijk al besloten hebben door te gaan met als argument dat stoppen of halve afbouw relatief duur zou zijn.
“Voor een dergelijk besluit ontbreekt een goede maatschappelijke kosten-batenanalyse. Volgens Veerman zijn de baten van de Noord-Zuidlijn hooguit 1 tot 2 miljard euro. Als de kosten uiteindelijk naar 4 tot 5 miljard gaan, moet ernstig overwogen worden om te stoppen of de bouw te beperken tot de Noordlijn. Daarmee worden reële besparingen bereikt die beter gebruikt kunnen worden om de metroring af te maken”, vindt De Wildt.

Reageer op dit artikel